«

»

Nis 10

Bu Yazı bas

Efes Antik Kentinin İngilizce Türkçe Tanıtımı Efes Antique To City

Efes Antik Kenti.jpg
Efes Antik Kentinin İngilizce Türkçe Tanıtımı Efes Antique To City

Efes (Grekçe , Ephesos) Anadolu’nun batı kıyısında, bugünkü Selçuk ilçesinin  3 km uzağında bulunan, daha sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan  kentiydi.  Klasik Yunan döneminde İyonya’nın oniki şehrinden biriydi.  Kuruluşu Cilalı Taş Devri MÖ 6000 yıllarına dayanır

Neolitik Dönem Efes

1996 yılı içinde, Selçuk Aydın ve Efes yol  üçgeninin yaklaşık 100m kadar güney batısında, mandalin bahçeleri arasında  Derbent Çay’nın kıyısında Çukuriçi Höyük saptanmıştır  Arkeolog Adil Evren başkanlığında yapılan araştırma ve kazılar sonucu, bu höyükte  taş ve bronz baltalar, iğneler, açkılı seramik parçaları, ağırşaklar, obsidien  (volkanik cam) ve sileks (çakmak taşı), deniz kabukluları, öğütme ve perdah  aletleri ele geçirilmiştir. Yapılan  değerlendirmeler ışığında, Çukuriçi Höyük’te, Neolitik Dönemden Erken Bronz  Çağına kadar bir yerleşimin ve yaşamın olduğu saptanmıştır.  Aynı tür malzemeler, yine Selçuk, Kuşadası yolunun yaklaşık 8  km’de Arvalya Deresi’nin bitişiğinde Gül Hanım tarlasında Arvalya Höyük  saptanmıştır  Çukuriçi ve Arvalya (Gül Hanım) höyüklerinde saptanan eserler ile, Efes’in yakın  çevresinin tarihi böylece Neolitik Dönem’e kadar ulaşmaktadır

Helenistik Dönemi Efes

MÖ 1050 yıllarında Yunanistan’dan gelen  göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti Efes, MÖ 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine  taşınmıştır.  Bugün gezilen Efes ise Büyük İskender’in generallerinden Lysimakhos tarafından  MÖ 300 yıllarında kurulmuştur. Şehir Romadan  özerk bir şekilde Apameia Kibotos şehri ile ortak para bastırmıştır.  Bu şehirler klasik dönemdeki Küçük Asya’da çok parlak yarı özerk davranmaya  başlamışlardıLysimakhos, kenti Miletli Hippodamos’un bulduğu “Izgara Plan”a göre yeniden  kurar.  Bu plana göre, kentteki bütün cadde ve sokaklar birbirini dik olarak keser.

Roma Dönemi Efes

Hellenistik ve Roma çağlarında en görkemli  dönemlerini yaşayan Efes, Roma İmparatoru Augustus zamanında, Asya Eyaleti’nin  başkenti olmuş ve nüfusu o dönem (MÖ 1-2  yüzyıl) 200.000  kişiyi aşmıştır.  Bu dönemde her yer mermerden yapılmış anıtsal yapılarla donatılır.

İngilizce

Efes antik kentinin türkçe ve ingilizce tanıtımı-efes-antik-kenti1.jpg

Ephesus (Ancient Greek , Ephesos; Turkish Efes) was an ancient Greek city,  and later a major Roman city, on the west coast of Asia Minor, near present-day  Selçuk, Izmir Province, Turkey It was one of  the twelve cities of the Ionian League during the Classical Greek era  In the Roman period, Ephesus had a population of more than 250,000 in the 1st  century BC, which also made it one of the largest cities in the Mediterranean  world

The city was famed for the Temple of Artemis (completed around 550 BC),  one of the Seven Wonders of the Ancient World The  temple was destroyed in 401 AD by a mob led by St John  Chrysostom  Emperor Constantine I rebuilt much of the city and erected new public baths  The town was again partially destroyed by an earthquake in 614 AD  The city’s importance as a commercial center declined as the harbor was slowly  silted up by the Cayster River (Küçük Menderes)

Ephesus was one of the seven churches of Asia that are cited in the Book of  Revelation  The Gospel of John may have been written here  The city was the site of several 5th century Christian Councils, see Council of  Ephesus  It is also the site of a large gladiators’ graveyard

Today’s archaeological site lies 3 kilometers southwest of the town of  Selçuk, in the Selçuk district of İzmir Province, Turkey  The ruins of Ephesus are a favorite international and local tourist attraction,  partly owing to their easy access from Adnan Menderes Airport and via the port  of Kuşadası

Neolithic age

The area surrounding Ephesus was already inhabited  during the Neolithic Age (about 6000 BC), as was revealed by the excavations at  the nearby hoyuk (artificial mounds known as tells) of Arvalya and Cukurici

Bronze Age

Excavations in recent years have unearthed  settlements from the early Bronze Age at the Ayasuluk Hill  In 1954, a burial ground from the Mycenaean era (1500–1400 BC) with ceramic pots  was discovered close to the ruins of the basilica of St  John  This was the period of the Mycenaean Expansion when the Achaioi/ (as they were  called by Homer) settled in Ahhiyawa during the 14th and 13th centuries BC  Scholars believe that Ephesus was founded on the settlement of Apasa (or Abasa),  a Bronze Age-city noted in 14th-century BC Hittite sources as the land of  Ahhiyawa

Dark ages
Ephesus was founded as an Attic-Ionian colony in the 10th  century BC on the Ayasuluk Hill, three kilometers from the center of ancient  Ephesus (as attested by excavations at the Seljuk castle during the 1990s)  The mythical founder of the city was a prince of Athens named Androklos, who had  to leave his country after the death of his father, King Kadros  According to the legend, he founded Ephesus on the place where the oracle of  Delphi became reality (“A fish and a boar will show you the way”)  Androklos drove away most of the native Carian and Lelegian inhabitants of the  city and united his people with the remainder

 

Gelen Aramalar

şehirlerin ingilizce tanıtımıefes antik kenti ingilizce tanıtımıtourism efes antik tiyatro ingilizcebilkent üniversitesi ingilizce efes antik tiyatronun tanıtımıizmir efes antik kentinin ingilizce tanıtımıefes ingilzce turkceizmir efes ingilizce tanıtımefesin tanıtımı fransızcaefes antik kentinin ingilizcesiefes antik kentinin ingilizce yazımı

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/efes-antik-kentinin-ingilizce-turkce-tanitimi-efes-antique-to-city.html

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Image Hosted by ImageShack.us CENGİZ DAMAR'IN YENİ KİTABI ÇIKTI KİTAPÇILARDA