«

»

Mar 26

Bu Yazı bas

İngilizce Türkçe Burçlar Ve özellikleri

İngilizce Türkçe Burçlar Ve özellikleri

Horoscopes

 

Aries Koç
Taurus Boğa
Gemini İkizler
Cancer Yengeç
Aquarius  Kova
Leo  Aslan
Virgo Başak
Libra Terazi
Scorpio Akrep
Sagittarius Yay
Capricorn Oğlak
Pisces Balık

 

İngilizce burçlar ve özellikleri

 

Aries | Koç

(21 March – 21 April)                         Planet: Mars                         Element: Fire                         Character: Leader                         Lucky Numbers: 1, 9                          Lucky Day: Tuesday                         Lucky Gemstones: Ruby                         Lucky Color: Red                         Tarot Card:  Imperator                         Animal: Sheep                          Plant: Geranium, Lily, Lonicera
Positive   Qualities: By Nature, Active,   Straightforward And Energetic. Pioneer,  Leader,  Independent, Honest.   Audacious, Repartee.
Negative Qualities: Egoist, Indecisive. Egocentric, Scoffer Impetuous And  Aggressive.  

 

                        (21 Mart – 21 Nisan)                         Yönetici Gezegeni:  Mars                         Element:   Ateş Nitelik:  Öncü                         Uğurlu  Sayıları:   1, 9 Şanslı Gün:  Salı Uğurlu Taşı:  Yakut Şanslı Renk:   Kırmızı Tarot kartı:  İmparator                         Hayvan:  Koyun                          Bitki:  Sardunya, Zambak, Hanımeli 
                         Olumlu Yanları: Doğal. Canlı. Doğru sözlü ve   enerjik. Öncü. Lider. Bağımsız,  Dürüst, Cesur, Hazır cevap.
                        Olumsuz Yanları: Egoist. Kararsız. Benci. Sabırsız ve Hiddetli.    

 

 

 

Taurus | Boğa

(20 April – 20 May)                         Planet: Venus                         Element: Earth                          Character:  Stable                         Lucky Numbers: 6 ,4                         Lucky Day: Friday                         Lucky Gemstones: Emerald                         Lucky Color: Blue, Purple                         Tarot  Card: Empress                         Animal: Bull                         Plant: Apple, Cypress, Violet                                                                           Positive  Qualities: Practical, Reliably,  Loyal.   Easy Going, Patient, Determined.  Art Lover. Strong Willed,   Possessive,  Warm Blooded.
Negative  Qualities: Lazy, Boring, Inflexible. Not Original, Conservative, Stubborn,  Resentful.

 

 

                        (20 Nisan – 20 Mayıs)                         Yönetici Gezegeni: Venüs                         Element: Toprak                         Nitelik: Sabit                         Uğurlu  Sayıları: 6, 4 Şanslı Gün: Cuma                         Uğurlu Taşı: Zümrüt Şanslı Renk: Mavi, Lila                         Tarot kartı: İmparatoriçe                         Hayvan: Boğa                         Bitki: Elma, Selvi, Menekşe
                        Olumlu Özellikleri:  Pratik, güvenilir. Sadık,   Uysal, kararlı. Sanatsever. İradeli. Mülkiyetci.  Sıcakkanlı. 
Olumsuz Özellikleri: Tembel. Sıkıcı. İnatçı. Tutucu.  Dikbaşlı. Kinci. 

 

 

 

Gemini | İkizler

(22 May – 21 June)                         Planet: Mercury                         Element: Air                         Character:  Unstable                         Lucky Numbers: 5, 9                         Lucky Day: Wednesday                         Lucky Gemstones:Onyx                         Lucky Color: Yellow, Orange                          Tarot Card: Lovers                         Animal:Bird, Butterfly                         Plant: Nut, Lavender, Lily Of The Valley
Positive Qualities: Compatible, Intellectual,   Quick Learner,  Rational, Talkative, Colourful, Likable, Innovative.
Negative Qualities: Unstable, Unreliable, Dissembler, Indecisive, Shallow,  Gossiper, Uneasy.

 

                        (21 Mayıs – 21 Haziran)                         Yönetici Gezegeni: Merkür                         Element: Hava                         Nitelik: İstikrarsız                          Uğurlu Sayıları:  5, 9 Şanslı Gün:  Çarşamba                         Uğurlu Taşı: Akik Şanslı Renk:  Sarı, Turuncu                         Tarot kartı:  Aşıklar                         Hayvan:  Kuş, Kelebek                         Bitki:  Fındık, Lavanta, İnci çiçeği  
                        Olumlu yanları: Uyumlu, Entelektüel, Çabuk  Kavrayan, Mantıklı, Konuşkan, Şanslı Renkli,                         Canlı, Sempatik, Yeniliklere açık. 
                        Olumsuz  yanları: İstikrarsız, Güvenilmez, İki yüzlü, Kararsız, Yüzeysel, Dedikoducu,  Huzursuz.

 

 

 

Cancer | Yengeç

(22 June – 22 July)                         Planet: Moon                         Element: Water                         Character: Pioneer                         Lucky Numbers: 3, 7                          Lucky Day: Monday                         Lucky Gemstones: Pearl                         Lucky Color: White, Sea Blue, Silver                          Tarot Card: Moon                         Animal: Sea Crustaceans                         Plant: Delphinium, Water Lily
Positive Qualities: Kind, Sensitive, Likable,   Merciful, Imaginative,  Patriot, Persistent, Skillful, Provident.
Negative Qualities: Very Emotional, Snob, Skeptic, Jealous, Weak,  Self-Pitying.

 

                        (22 Haziran – 22 Temmuz)                          Yönetici Gezegeni: Ay                         Element: Su                         Nitelik: Öncü                         Uğurlu  Sayıları:  3,7 Şanslı Gün: Pazartesi                         Uğurlu  Taşı: İnci Şanslı Renk:  Beyaz, Deniz Mavisi, Gümüş Tarot kartı: Ay                         Hayvan: Deniz kabukluları Bitki:  Hezaren  çiçeği, Nilüfer, 
                        Olumlu Yanları: Nazik,  Hassas, Sempatik, Merhametli, Hayal gücü kuvvetli, Vatansever,                         Israrlı,  Becerikli, Tutumlu.
                         Olumsuz Yanları: Aşırı duygusal, Züppe, Kuşkucu, Kıskanç, Zayıf karakterli,  Kendine acıyan. 

 

 

 

Leo | Aslan

(23 July – 22 August)                          Planet: Sun                         Element: Fire                         Character:  Stable                         Lucky Number: 5                          Lucky Day: Sunday                         Lucky Gemston: Diamond                         Lucky Color: Yellow, Orange                         Tarot  Card: Wheel Of Fortune                         Animal: Lion, Cat                         Plant: Sun Flower, Rose, Chrysanthemum, Orchid
Positive Qualities: Authoritative, Generous, Creative,  Renunciant, Organizer, Open Minded.
Negative Qualities: Dictator, Tyrant, Querulous, Snob, Intolerant, Single  Minded, Big Headed

 

                        (23 Temmuz – 22 Ağustos)                         Yönetici Gezegeni: Şanslı Güneş Element: Ateş Nitelik:  Tutarlı, dengeli                         Uğurlu Sayı:  5 Şanslı Gün:  Pazar                         Uğurlu Taşı: Elmas Şanslı Renk:   Sarı, Turuncu                         Tarot kartı:  Kader Çarkı Hayvan:  Aslan, Kedi                         Bitki:  Ayçiçeği, Gül, Krizantem, Orkide
                        Olumlu Yanları: Otoriter, Cömert, Yaratıcı, Özverili, Düzenleyici, Açık fikirli.
                        Olumsuz Yanları: Diktatör, Zorba, Yakınan, Züppe, Hoşgörüsüz,  Sabit fikirli, Kendini beğenmiş. 

 

 

 

Virgo | Başak 

(23 August – 22 September)                         Planet:  Mercury                         Element: Earth                          Character: Unstable                         Lucky Number: 6                         Lucky Day: Wednesday                         Lucky Gemstones:  Sardonyx                         Lucky Color: Green, Dark Brown                         Tarot Card: Hermit                         Animal: Domestic  Animals                          Plant: Narcissus
Positive Qualities: Analytical, Friendly,   Careful, Very Skilful,  Clean, Helpful, Precise, Modest, Funny,    Benefactor
Negative Qualities: Health Freak, Sceptical,   Pragmatist,  Impatient, Fussy, Inflexible, Cold,  Conservative.

 

                        (23 Ağustos – 22 Eylül)                         Yönetici Gezegeni: Merkür                         Element: Toprak                         Nitelik: Değişken                         Uğurlu  Sayısı:  6 Şanslı Gün: Çarşamba                         Uğurlu  Taşı: Sarı Akik Şanslı Renk:  Yeşil, Koyu Kahverengi                         Tarot kartı: Ermiş Hayvan:  Tüm Evciller                         Bitki: Nergis 
                        Olumlu Özellikleri:  Analizci, Dost,  Dikkatli,   Usta,  Temiz,   Yardımsever,  Dakik,  Alçak gönüllü, Eğlenceli,  İyiliksever.
                        Olumsuz Özellikleri: Hastalık hastası, Kuşkucu, Bilgiç,  Sabırsız, Telaşsız, İnatçı, Soğuk,  Tutucu. 

 

 

 

Libra | Terazi

(23 September – 22 October)                         Planet: Venus                         Element: Air                         Character:  Leader                         Lucky Numbers: 6, 9                         Lucky Day: Wednesday                          Lucky Gemstones: Opal,  Emerald                         Lucky Color: Blue, Purple                         Tarot Card: Lovers                         Animal: Snake,  Lizard                          Plant: Almond, Cypress, Rose
Positive  Qualities: Cute, Compliant, Elegant,    Romantic, Diplomatic, Kind,  Attractive, Idealistic, Impartial,    Well-Intentioned, Politician,  Creative, Catchy, Smart.
Negative Qualities: Indecisive, Irritable, Unstable, Flirtatious,  Imbalanced, Unreliable, Lazy.

 

                        (23 Eylül – 22 Ekim)                         Yönetici Gezegeni: Venüs                         Element: Hava                         Nitelik: Öncü                         Uğurlu  Sayıları:  6, 9 Şanslı Gün: Çarşamba                         Uğurlu  Taşı: Opal, Zümrüt Şanslı Renk: Mavi, Lila                           Tarot kartı: Aşıklar                         Hayvan: Yılan, Kertenkele                         Bitki: Badem, Selvi, Gül
                        Olumlu Özellikleri: Sevimli, Uysal, Zarif, Romantik, Diplomatik, İnce,  Çekici, İdealist,                         Tarafsız, İyi niyetli, Siyasetçi,  Yaratıcı, Çekici, Akıllı.
Olumsuz Özellikleri: Kararsız, Alıngan,  Değişken, Çapkın, Dengesizlik, Güvenilmez,                          Tembel.

 

 

 

Scorpio | Akrep

(23 October – 21 November)                         Planet:  Pluto-Mars                         Element: Water                         Character: Stable                         Lucky Numbers: 2,4                         Lucky Day: Wednesday                          Lucky  Gemstones: Topaz                         Lucky Color: Dark Red, Wine, Violet                         Tarot Card: Death                          Animal: Scorpion                         Plant: Acacia, Chrysanthemum,  Azalea
Positive Qualities:  Confidant,  Cool, Friendly,    Charming, Strong, Hardworking,  Determined,  Thoughtful, Careful,   Analytical.
Negative Qualities: Spiteful, Skeptical,   Jealous, Irritable, Obstinate,  Silent, Sarcastic, Egocentric, Passionate

 

                        (23 Ekim – 21 Kasım)                         Yönetici Gezegeni: Pluto-Mars                         Element: Su                         Nitelik: İstikrarlı Uğurlu Sayıları:  2,4 Şanslı Gün: Çarşamba                         Uğurlu Taşı: Topaz Şanslı Renk:  Koyu kırmızı, Şarap rengi, Mor                          Tarot kartı: Ölüm                         Hayvan: Akrep                          Bitki: Akasya, Krizantem, Açelya
                         Olumlu Yanları: Sırdaş, Soğukkanlı, Dost, Cazibeli, Güçlü, Çalışkan, Kararlı, Düşünceli,                         Dikkatli, Çözümleyici. 
                        Olumsuz Yanları: Kinci, Kuşkucu, Kıskanç, Alıngan, Dik  kafalı, Suskun, Alaycı, İhtiraslı.

 

 

 

Sagittarius | Yay

(22 November – 21 December)                          Planet:  Jupiter                         Element: Fire                          Character: Unstable                         Lucky Numbers: 5,7                         Lucky Day: Thursday                         Lucky Gemston:  Turquois                         Lucky Color: Violet                         Tarot Card: Balance                         Animal: Horse                         Plant: Narcissus, Mulberry, Oak, Birch
Positive  Qualities: Joyful, Cheerful,   Efficient, Open Minded,  Adaptable,  Philosophical, Free Spirit,   Outgoing, Educated, Mature,   Well-Intentioned, Sportsmen, Imaginative,   Lucky.
Negative Qualities: Overly Optimistic, Boisterous, Irresponsible, Capricious,  Temperamental, Impatience

 

                        (22 Kasım – 21 Aralık)                         Yönetici Gezegeni: Jüpiter                         Element: Ateş Nitelik: Değişken                         Uğurlu Sayıları:  5,  7 Şanslı Gün: Perşembe                         Uğurlu Taşı: Turkuaz Şanslı Renk:  Mor                         Tarot kartı: Denge                         Hayvan: At                         Bitki: Nergis, Dut,  Meşe, Huş 
Olumlu Özellikleri: Keyifli, Neşeli, Becerikli, Açık  fikirli, Uyabilen, Felsefi, Özgür ruhlu,                         Dışa dönük,  Eğitimli, Olgun, İyi niyetli, Sporcu, Hayal gücü kuvvetli, Şanslı.  
Olumsuz Özellikleri: Aşırı iyimser, Gürültücü, Sorumsuz, Kaprisli,  Maymun İştahlı, Sabırsızlık 

 

 

 

Capricorn | Oğlak

(22 December – 19 January)                         Planet: Saturn                         Element: Earth                          Character: Cardinal                         Lucky Numbers: 2,8                         Lucky Day: Saturday                         Lucky Gemstones:  Topazolite                         Lucky Color: Dark Green, Brown                         Tarot Card: Mephistopheles                         Animal:  Goat                         Plant: Carnation, Pine, Poplar
Positive  Qualities: Hardworking. Reliable.   Stable.  Willing. Patient. Undeterred.  Prudent. Disciplined. Planner.   Regular.  Steadfast. Responsible,  Possessive.
Negative  Qualities: Inflexible. Rebellious. Passionate. Pessimistic. Skeptical.  Vindictive.

 

                        (22 Aralık – 19 Ocak)                         Yönetici Gezegeni: Satürn                         Element: Toprak                         Nitelik: Öncü                         Uğurlu  Sayıları:  2, 8 Şanslı Gün: Cumartesi                          Uğurlu Taşı: Grena Şanslı Renk:  Koyu Yeşil, Kahverengi                         Tarot kartı: Şeytan                         Hayvan: Keçi                           Bitki: Karanfil, Çam, Kavak
                        Olumlu Yönleri: Çalışkan. Güvenilir. Kararlı. İstekli. Sabırlı. Azimli. İhtiyatlı. Disiplinli.                         Plancı. Düzenli.  Sebatkar. Azla yetinir. Sorumlu. Mülkiyetçi.
                         Olumsuz Yönleri: Eğilmez. Dik başlı. İhtiraslı. Kötümser. Kuşkucu. Kindar.  

 

 

 

Aquarius | Kova

(20 January – 18 February)                         Planet: Uranus                         Element: Air                         Character:  Stable                         Lucky Numbers: 1,7                         Lucky Day: Wednesday                         Lucky Gemstones: Amethyst                         Lucky Color: Blue                         Tarot Card:  Star                         Animal: Bird                         Plant:  Orchid
Positive  Qualities:  Humanist. Independent.   Friendly. Inventor. Original.  Reformist. Loyal.  Idealist. Intellectual.   Innovative. Curious.
Negative  Qualities: Unforeseen Manners. Rebel.   Single Minded.  Untraditional.  Crazy. Smug. Argue Freak. Attention   Freak. Day  Dreamer. 

 

                        (20 Ocak – 18 Şubat)                         Yönetici Gezegeni: Uranüs                         Element: Hava                         Nitelik: Tutarlı, dengeli                          Uğurlu Sayıları:  1, 7 Şanslı Gün: Çarşamba                          Uğurlu Taşı: Ametist Şanslı Renk:  Mavi                          Tarot kartı: Yıldız                         Hayvan: Kuş Bitki: Orkide
                        Olumlu Özellikleri: İnsancıl. Bağımsız. Dost.   Mucit. Orijinal. Reformcu. Sadık. Vefalı. İdealist. Entelektüel.  Yenilikçi.  Meraklı.
Olumsuz Özellikleri: Öngörülemeyen davranışlar.  İsyankar.  Sabit fikirli. Gelenekleri zorlayıcı. Çılgın. Kendini  beğenmiş. Tartışma  Meraklısı. İlgi Meraklısı. Hayalperest.

 

 

 

Pisces | Balık 

(19 February – 20 March)                          Planet:  Neptune                         Element: Water                          Character: Unstable                         Lucky Numbers: 2,6                         Lucky Day: Friday                         Lucky Gemston:  Aquamarine                         Lucky Color: Turquoise, Green                         Tarot Card: Moon                         Animal: Fish                         Plant: Fig, Willow, Lotus, Jonquil
Positive  Qualities: Humble. Compassionate.   Sympathetic.  Sensitive. Adaptable.  Effective. Insightful. Gentle.   Intuitive.  Well-Intentioned. Helpful.
Negative Qualities:  Unforeseen Manners. Negligent.  Mystic. Unstable. Pessimistic.   Shy.  Squeamish

 

                        (19 Şubat – 20 Mart)                         Yönetici Gezegeni: Neptün                         Element: Su                         Nitelik: Değişken                         Uğurlu  Sayıları:  2, 6 Şanslı Gün: Cuma                         Uğurlu  Taşı: Akuamarin Şanslı Renk:  Turkuaz, Yeşil                          Tarot kartı: Ay                         Hayvan: Balık                         Bitki:  İncir, Söğüt , Nilüfer, Fulya
                         Olumlu Özellikleri: Alçak gönüllü. Şefkatli.  Sempatik. Hassas. Adapte olabilir.  Etkili. Anlayışlı. Nazik. Sezgili.  Merhametli. Sezgileri güçlü. İyi niyetli.  Yardımsever.
                        Olumsuz Özellikleri: Öngörülmeyen  davranışlar.  Belirsiz. İhmalci. Gizemli. Kararsız. Kötümser. Çekingen.  Alıngan

 

Gelen Aramalar

burlar ingilizceingilizce burçlar ve özellikleriburçlar ve özellikleri ingilizceingilizce türkçe burçlarburçların özellikleri ingilizceingilizce türkce burclar ve özellikleriingilizce burçlar ve türkçeleriingilizce burç özellikleriburçların özellikleri ingilizce kısaingilizce burçların özellikleri ve türkçeleri

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/ingilizce-turkce-burclar-ve-ozellikleri.html

1 yorum

  1. ayşe

    gerçekten harika bir site çok yardımcı oldu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Image Hosted by ImageShack.us CENGİZ DAMAR'IN YENİ KİTABI ÇIKTI KİTAPÇILARDA