«

»

Nis 10

Bu Yazı bas

Mevlananın İngilizce Türkçe Sözleri

Mevlananın İngilizce Türkçe Sözleri

 • Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
 • Either be as you seem or sMevlananın İngilizce Türkçe Sözlerieem as you are
 • 3. Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez.
 • A candle doesn’t loose its light, by enlightening another candle.
 • 4. İçteki kiri su değil, ancak göz yaşı temizler.
 • Only tears can clean dirt of iner, but not water.
 • 5. Güzel yüz aynaya aşıktır…
 • Beautiful face is in love with mirror…
 • 6.  Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.
 • With an uneducated person be silent as a book.
 • 7. Aynada çirkinliğini görünce aynaya kızma!
 • Don’t offend when you see your ugliness in the mirror.
 • 8. Akılsız dost zaten düşmandır.
 • Foolish friend is already an enemy.

           Bütün cihanı araştırdım,iyi  huydan daha iyi bir liyakat görmedim.

            I have searched all over the  world but failed to see a virtue better than being well-behaved.

          Dua ve İbadet Allah ile  olmaktır Allah ile olan kimse için ölüm de , ömür de hoştur.

            Suplication and worshıp is  to be with Allah For someone who is with Allah ,death is pleasant as  life.

          Fikir ona  derler ki , bir yol açsın.Yol ona derler ki , bir gerçeğe ulaşsın.

            The idea is that which  opens a path.The path is that which leads to the truth.

          Sözü ve kalbi bir olmayan  kimsenin yüz dili bile olsa o yine dilsiz sayılır.

           Someone whose tongue and  heart are not one is but a mute even though they speak a hundred  languages.

           Birisi güzel bir söz söylüyorsa ;bu, dinleyenin dinlemesinden,anlamasından ileri  gelir.

            If  someone says a beautiful word,it is because someone listens to and understands  it.

          Aklın varsa  bir başka akılla dost ol da , işlerini danışarak yap.

           If you have sense, make  friends with another mind and do yoru job through consultat

          Adalet nedir?Her şeyi yerine koymak.Zulüm nedir?Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.

What does justice mean:  putting everything in its place.What does oppression mean utting  something in the wrong place.

          Kimde bir güzellik varsa, bilsin ki ödünçtür.

           Whoever has beauty,must know  that is borrowed.

          Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar.

           The pitcher leaks outside  what it has inside.

          Dikenden gül bitiren , kışı da bahar haline döndürür .Selviyi hür bir halde  yücelten,kederi de sevinç haline sokabilir.

            The one who grows the rose  from a thorn also changes the winter into the summer.The one who exalts the  cypress freely is also capable of turning sorrow into joy.

          A kardeş , keskin kılıcın üzerine  atılmadasın tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.

           O brother , you want to jump  over the harp swords.Never move forward without wearing the shield of repentance  and servitude.

          Körler çarşısında ayna satma , sağırlar çarşısında gazel atma.

           Don’t sell mirrors in the  marketplace of the blind . Don’t recite any poems in the marketplace of the  deaf.

          Kimseden  sana kötülük gelmesini istemiyorsan; fena söyleyici,fena öğretici,fena düşünceli  olma.

           If you  don’t want to get harmed by people;don’t talk bad , don’t teach bad, and don’t  think bad.

          Gülün  dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı.

            That the rose endured thorns  has made it smell nice.
 

Hz. Mevlana’nın yedi öğüdü
Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol…
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol…
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol…
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol…
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol…
Hoşgörülükte deniz gibi ol…
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol….
Hz. MEVLANA
Seven advices of MEVLANA In generosity and helping others,
be like a river… In compassion and grace,
be like sun… In concealing others’ faults,
be like night… In anger and fury,
be like dead… In modesty and humility,
be like earth… In tolerance,
be like a sea…
Either exist as you are,
or be as you look. Mawlana Jelaleddin RUMI

Come, Come again ! Whatever you are… Whether you are infidel, idolater or fireworshipper. Whether you have broken your vows of repentance a hundred times This is not the gate of despair, This is the gate of hope. Come, come again… Mawlana Jelaleddin RUMI
Gel, Gel, ne olursan ol, gel! İster kâfir, ister mecûsî, ister puta tapan ol, gel! Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel!” Mevlana Celaleddin RUMİ

Gelen Aramalar

mevlana sözleri ingilizceingilizce mevlana sözlerimevlananın sözleri ingilizcemevlananın ingilizce sözlerimevlana ingilizce sözlerimevlana sözleri ingilizce türkçemevlana sözleri ingilizce çevirisimevlana ingilizce sozlermevlana sözlerinin ingilizcesimevlananın sözleri ingilizce olarak

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/mevlananin-ingilizce-turkce-sozleri.html

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Image Hosted by ImageShack.us CENGİZ DAMAR'IN YENİ KİTABI ÇIKTI KİTAPÇILARDA