May 11

Jennifer Lopez – On The Floor Ft. Pitbull

Jennifer Lopez – On The Floor Ft. Pitbull

Jennifer Lopez – On the floor ft. pitbull | izlesene.com

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/jennifer-lopez-on-the-floor-ft-pitbull.html

May 11

Osman Hamdi Bey Biography Almanca

 

Osman Hamdi Bey Biography

Osman Hamdi Bey (1842 – 24 February 1910) was an Ottoman statesman, intellectual, art expert and also a prominent and pioneering Turkish painter. He was also an accomplished archaeologist, and is considered as the pioneer of the museum curator’s profession in Turkey. He was the founder of Istanbul Archaeology Museums and of İstanbul Academy of Fine Arts (Sanayi-i Nefise Mektebi in Turkish), known today as the Mimar Sinan University of Fine Arts. 

Early life 

Osman Hamdi was the son of İbrahim Edhem Pasha a former Grand Vizier who was a Greek boy from the island of Chios orphaned at a very young age following the 1821 Greek uprising there. He was adopted by Kaptan-I Derya Husrev Pasha and eventually rising to the ranks of the ruling class of the Ottoman Empire. 

Osman Hamdi went to primary school in the popular Istanbul quarter of Beşiktaş, after which he studied Law, first in Istanbul (1856), and then in Paris (1860). However, he decided to pursue his interest in painting instead, left the law program, and trained under French orientalist painters Jean-Léon Gérôme and Gustave Boulanger. During his nine-year stay in Paris, the international capital of fine arts in that period, he showed a keen interest for the artistic events of his day. He also met many of the Young Turks and though exposed to their liberal ideas, as the son of a loyal Ottoman Paşa, did not participate in their activities. 

Osman Hamdi also met his first wife Maria, a French woman, in Paris when he was a student. After receiving his father’s blessings, she accompanied him to Istanbul when he returned in 1869, where the two got married and had two daughters. 

His stay in Paris was also marked with the first visit ever by an Ottoman sultan to Europe where Abdülaziz was invited to the Exposition Universelle (1867) by Emperor Napoleon III. 

Once back in Turkey, he was sent to the Ottoman province of Baghdad, as part of the administrative team of Midhat Pasa, who would later become an important reformer of the Tanzimat. In 1871, he returned to Istanbul, as the vice-director of the Protocol Office of the Palace. During the 1870s, he worked on several assignments in the upper echelons of the Ottoman bureaucracy. 

Career 

Osman Hamdi exhibited three paintings at the 1867 Paris Exposition Universelle. None seem to have survived today, but their titles were Repose of the Gypsies, Black Sea Soldier Lying in Wait, and Death of the Soldier. An important step in his career was his assignment as the director of the Imperial Museum (Müze-i Hümayun) in 1881. He used his position as museum director to develop the museum and rewrite the antiquities laws and to create nationally sponsored archaeological expeditions. In 1882, he instituted and became director of the Academy of Fine Arts, which provided Ottomans with training in aesthetics and artistic techniques without leaving the empire. In 1884, he oversaw the promulgation of a Regulation prohibiting historical artifacts from being smuggled abroad (Asar-ı Atîka Nizamnamesi), a giant step in constituting a legal framework of preservation of the antiquities. Representatives or middlemen of 19th century European Powers routinely smuggled artifacts with historical value from within the boundaries of the Ottoman Empire (which then comprised the geographies of ancient Greek and Mesopotamian civilizations, among others), often resorting to shadily obtained licenses or bribes, to enrich museums in European capitals. 

He conducted the first scientific based archaeological researches done by a Turkish team. His digs included sites as varied as the Commagene tomb-sanctuary in Nemrut Dağı in southeastern Anatolia (a top tourist’s venue in Turkey and a UNESCO World Heritage Site today, within the Adıyaman Province), the Hekate sanctuary in Lagina in southwestern Anatolia (also much visited, and within the Muğla Province today), and Sidon in Lebanon. The sarcophagi he discovered in Sidon (including the one known as the Alexander Sarcophagus, although this sarcophagus is thought to contain the remains of a Persian noble who was also the governor of Babylon.) are considered among the worldwide jewels of archaeological findings. To lodge these, he started building what is today the Istanbul Archaeology Museum in 1881. The museum officially opened in 1891 under his directorship. 

Throughout his professional career as museum and academy director, Osman Hamdi continued to paint in the style of his teachers, Gérôme and Boulanger. 

Family

* He was the granduncle of Cemal Reşit Rey, one of the five pioneers of classical music in Turkey (termed the ‘The Turkish Five’)
* A brother, İsmail Galib Bey, is considered the founder of numismatics as a scientific discipline in Turkey.

The Tortoise Trainer

His 1906 painting, “The Tortoise Trainer”, recently broke a record in Turkey by being sold for the amount of 3.5 million dollars in December 2004. The painting expresses a sarcastic innuendo on the painter’s own view of his style of work compared to those of his collaborators and apprentices, and is also a reference to the historical fact of tortoises having been employed for illuminative and decorative purposes, by placing candles on the shell, in evening outings during the Tulip Era in the early 18th century. The painting was acquired by the Suna and İnan Kıraç Foundation and is currently on display at the Pera Museum in İstanbul, which was established by this foundation.

Modern researchers have identified the animals portrayed are Testudo graeca ibera, a variety of the Spur-thighed Tortoise. A reproduction of the painting appeared on the cover of the Bibliotheca Herpetologica issue in which the paper about the identification was published.

**

Osman Hamdi Bey Biyografi

Osman Hamdi Bey (1842 – 24 Şubat 1910) bir Osmanlı devlet adamı, entelektüel, sanat uzmanı ve aynı zamanda önemli ve öncü Türk ressam oldu. Ayrıca başarılı bir arkeolog olduğunu ve Türkiye’de müze küratörü mesleği öncüsü olarak kabul edilir. O İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Güzel Sanatlar Mimar Sinan Üniversitesi olarak bilinen İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Türkçe Sanayi-i Nefise Mektebi), kurucusu oldu. 

Gençliği 

Osman Hamdi İbrahim Edhem Paşa orada 1821 Yunan ayaklanmasının ardından çok genç yaşta yetim Sakız adasında bir Yunan çocuktu eski Sadrazam oğludur. O Kaptan-i Derya Hüsrev Paşa tarafından kabul ve sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun egemen sınıfın saflarına yükseliyordu. 

Osman Hamdi yılında İstanbul (1856), ilk Hukuk, ve sonra Paris’te (1860), okudu sonra, Beşiktaş, popüler İstanbul çeyreğinde ilkokula gittim. Ancak, o, bunun yerine resim olan ilgisi sürdürmeye karar kanun programı bıraktı ve Fransız oryantalist ressamlar Jean-Léon Gérôme ve Gustave Boulanger altında eğitim. Paris’te dokuz yıllık süre boyunca, o dönemde güzel sanatlar uluslararası sermaye, onun günün sanatsal etkinlikler için özel bir ilgi gösterdi. Ayrıca Jön Türklerin pek bir araya geldi ve olsa sadık bir Osmanlı Paşa oğlu olarak, liberal fikirlere maruz, faaliyetlerini katılmadı. 

O bir öğrenci iken Osman Hamdi da Paris’te ilk eşi Maria, bir Fransız kadın, bir araya geldi. O iki evlendi 1869 yılında döndü ve iki kızı vardı babasının bereket aldıktan sonra, o İstanbul’a ona eşlik etti. 

Abdülaziz İmparator Napoleon III tarafından Exposition Universelle (1867) davet edildi Paris’te kaldığı da Avrupa’ya bir Osmanlı padişahı tarafından şimdiye kadar ilk ziyaret ile kutlandı. 

Bir kez geri Türkiye’de, daha sonra Tanzimat önemli bir reformcu olacak Midhat Paşa, idari ekibinin bir parçası olarak, Bağdat’ın Osmanlı iline gönderildi. 1871 yılında, o Sarayı Protokol Ofisi yardımcısı yönetmen olarak, İstanbul’a döndü. 1870′li yıllarda, o Osmanlı bürokrasinin üst kademelerinde çeşitli görevlerde çalıştı. 

Kariyer 

Osman Hamdi 1867 Paris Exposition Universelle az üç resim sergilendi. Yok bugün hayatta gibi görünüyor, ama başlık Çingenelerin Repose, bekle yatan Karadeniz Asker ve Asker Ölümü vardı. Kariyerinin önemli bir adım 1881 yılında İmparatorluk Müzesi (Müze-i Hümayun) müdürü olarak görev yaptığı atama oldu. O müze geliştirmek ve eski eserler yasaları yeniden yazmak ve ulusal sponsorlu arkeolojik keşif oluşturmak için müze müdürü görevinden kullanılır. 1882 yılında, o tesis ve imparatorluğun çıkmadan estetik ve sanatsal teknikleri konusunda eğitim ile Osmanlılar sağlanan Güzel Sanatlar, Akademisi müdürü oldu. 1884 yılında, yurtdışında kaçak olmaktan tarihi eserler yasaklayan bir yönetmelik (Asar-ı Atika Nizamnamesi), eserlerin korunması bir yasal çerçeve oluşturan dev bir adım ilan yönetti. 19. yüzyıl Avrupa Güçleri temsilcileri veya kabzımal rutin Osmanlı İmparatorluğu (ki sonra diğerleri arasında, eski Yunan ve Mezopotamya uygarlıklarının coğrafyalar oluşan) sınırları içinde tarihi değeri olan eserler kaçak, genellikle zenginleştirmek için, shadily elde edilen lisans veya rüşvet başvurmadan Avrupa başkentlerinde müze. 

O bir Türk takımı tarafından yapılan ilk bilimsel tabanlı arkeolojik araştırmalar yapılmıştır.Güneydoğu Anadolu (Adıyaman İl içinde Türkiye ve UNESCO Dünya Mirası bugün bir üst turist mekan,), güneybatı Anadolu’da Lagina Hekate kutsal (aynı zamanda çok da Nemrut Dağı içinde Kommagene mezar-kutsal gibi çeşitli Onun kazılar siteleri dahil ziyaret etti ve Muğla ili içinde bugün), ve Lübnan’da Sidon. (Bu lahit de Babil valisi bir Pers soylu kalıntılarını içeren düşünülmektedir rağmen, İskender Lahti olarak bilinen dahil olmak üzere.) Lahit Sayda yılında keşfedilen arkeolojik bulgular dünya çapında mücevherleri arasında kabul edilir. Bu köşkü için, o 1881 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi bugün ne inşa etmeye başladı. Müze resmi olarak onun yönetimi altında 1891 yılında açıldı. 

Müze ve akademi müdürü olarak profesyonel kariyeri boyunca, Osman Hamdi öğretmenleri, Gérôme ve Boulanger tarzında resim yapmaya devam. 

Aile 

* O Cemal Reşit Rey, Türkiye’de klasik müziğin beş öncülerinden biri (‘Türk Beş’ olarak adlandırılan) en büyük dayı oldu 
* Bir erkek kardeşi, İsmail Galib Bey, Türkiye’de bilimsel bir disiplin olarak nümismatik kurucusu olarak kabul edilir. 

Kaplumbağa Terbiyecisi 

Onun 1.906 resim, “Kaplumbağa Terbiyecisi”, son zamanlarda 2004 yılı Aralık ayında 3,5 milyon dolar miktarı için satılan Türkiye’de bir rekor kırdı. Resim üzerinde mumlar yerleştirerek, onun işbirlikçileri ve çırakların kıyasla iş onun tarzı ressam kendi görünümünde alaycı bir ima ifade ve aynı zamanda aydınlatıcı ve dekoratif amaçlı kullanılan edilerek kaplumbağa tarihsel gerçeği bir referanstır kabuk, 18. yüzyılın başlarında Lale Devri sırasında akşam gezileri. Resim Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından satın alındı ​​ve bu vakıf tarafından kurulmuştur İstanbul’da Pera Müzesi, sergilenen şu anda oldu. 

Modern araştırmacılar tasvir hayvanlar Testudo graeca ibera, Spur-thighed Kaplumbağa çeşitli vardır belirledik. Resmin bir üreme belirlenmesi hakkında kağıt yayınlandığı Kütüphanesi Herpetologica sayısının kapağında yer aldı.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/osman-hamdi-bey-biography-almanca.html

May 11

Konfüçyus Konfuzius Biografie Almanca Hayatı

Konfüçyus Konfuzius Almanca Hayatı

Konfuzius, eigentlich Kung Chiu, wurde 551 v. Chr. als Sohn der Familie Kong in der Stadt Qufu im chinesischen Staat Lu (der heutigen Provinz Shandong) geboren. Konfuzius lebte zur Zeit der Östlichen Zhou-Dynastie.

Konfuzius war ein bedeutender chinesischer Philosoph und Religionslehrer des 4. Jahrhunderts v. Chr.

Konfuzius stammte aus einem alten, verarmten Fürstengeschlecht. Er bekleidete nur kurze Zeit ein hohes Staatsamt. Dann gewann und unterrichtete er als Wanderphilosoph zahlreiche Schüler. Er wirkte als Ratgeber an verschiedenen Fürstenhöfen.

Konfuzius bezeichnete sich als Überlieferer und Erneuerer alter Ideen. Er vertrat eine breit gefächerte Lehre, die vielseitig anwendbar ist. China dient z.B. als Beleg für die Möglichkeit einer autonomen Moral jenseits der Bevormundung durch religiöse oder weltliche Autoritäten. Seine Lehren und Weisheiten fanden aufgrund ihrer ethischen Grundsätze weite Verbreitung im Reich der Mitte.

Konfuzius lehrte, dass das höchste Ziel allen Strebens die sittliche Vollkommenheit sei. Menschlichkeit, Nächstenliebe und Güte sollen das Handeln bestimmen.

Keimzelle der irdischen Ordnung ist für ihn die Familie. Nach Konfuzius kann es einem Staat nur gut gehen, wenn alle Familien glücklich und zufrieden sind. Eine gesunde Ehe ist die Voraussetzung
für einen gesunden Staat.

Konfuzius hasste Unruhestifter, denn er lebte in einer unruhigen Zeit. Die wichtigste politische Idee ist die der grossen Harmonie.

Aus seinen Lehren entstand der Konfuzianismus, eine Religion, die in Ostasien etwa 300 Millionen Anhänger hat.

Zwar ist der Konfuzianismus eine Symbiose mit dem Obrigkeitsstaat eingegangen, und er sucht sie auch heute wieder. Doch erschöpft sich darin trotz vieler Ambivalenzen nicht die Substanz der ursprünglichen Lehre. Sie enthält Zeugnisse einer Widersetzlichkeit gegen illegitime Macht, die von der Inanspruchnahme des offenen Wortes bis zur Rechtfertigung des Tyrannenmordes gehen.

Zum Schluß sollte Konfuzius zum Kaiser gewählt werden, doch das bewahrte ds Rich nicht vor dem Untergang.

Konfuzius starb 479 v. Chr. in seiner Geburtsstadt Qufu im chinesischen Staat Lu.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/konfucyus-konfuzius-biografie-almanca-hayati.html

May 11

Pablo Picasso Ünlü Ressamın Almanca Hayatı

Pablo Picasso Ünlü Ressamın Almanca Hayatı 

Pablo Picasso  spanischer Maler (1881 – 1974)

Pablo Picasso wurde 25. Oktober 1881 als Sohn eines Malers und Zeichenlehrers in Malaga in Südspanien geboren.

Pablo Picasso war ein bedeutender spanischer Maler, Grafiker und Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Er gilt als einer der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts und Vertreter der modernen Kunst. Gleichzeitig war er Begründer der Stilrichtung Kubismus.

Bereits als Kind begann Picasso unter der Anleitung seines Vaters zu malen. Da dieser ebenfalls von Beruf Maler war, schaffte sein Sohn Pablo ohne Mühe sein Kunststudium. Als 20jähriger zeigte er erstmals in einer Ausstellung seine Werke.

Picasso, der Sohn eines Malers und Zeichenlehrers besuchte die Kunstschule in Barcelona, zeitweilig auch in Madrid und ließ sich 1904 in Paris nieder.

Picasso kam 1895 mit 13 Jahren nach Katalonien. Er studierte Kunst an der Kunstschule Llotja de Barcelona, an der auch sein vater unterrichtete.

Er lebte seit 1904 fast ständig in Paris und seit 1946 in Mougins in Südfrankreich.

In seinem äußerst vielseitigen Werk treten alle Stilrichtungen des 20. Jahrhunderts auf, vom Realismus bis hin zur Abstraktion.

Zu seinen Motiven gehören von Harlekinen, Akrobaten, Musikanten, kubistische Portraits, Kinderbilder und Stilleben.

Das Werkprinzip Picassos war es, Bildformen abzuwandeln und “compterhaft auszuprobieren”. In dem er “beinahe compterhaft alles ausprobierte”, ließ Picasso eine ständig wechselnde Formenwelt wie in einem Film an sich vorüberziehen.

Wenn der Maler fand, auf eine Art allein sei Nichts Gültiges auszusagen, dann galt es, rastlos zu variieren, sich selbst zu widersprechen, die Kunst in ihre Möglichkeiten aufzulösen.

Picasso war der geborene Erfinder und entwickelte auch die Collage-Technik.

Sein “papier collé” war eine Methode, aus bestehenden banalen Elementen neue Welten zusammenzusetzen. Er schuf Formen, die es nie zuvor in der Natur oder der Kulturgechichte gegeben hatte.

Picasso entwickelte zusammen mit Georges Braque in den Jahren vor dem 1. Weltkrieg den Kubismus.

Für Picasso waren vor allem die Werke von Paul Cézanne, der gesagt hatte: »Alles in der Natur formt sich nach Kugel, Kegel und Zylinder.« richtungsweisend.

Obwohl er grossen Erfolg mit der Blauen und Rosa Periode hatte, suchte Picasso 1907 mit dem Kubismus den radikalen Bruch.

1907 malte Picasso das erste kubistische Bild und wurde so mit seinem Freund Georges Braque richtungsweisend für den Kubismus. In den Bildern ist das Organische (Kopf, Körper) zugunsten geometrischer Formen aufgelöst.

Während des Krieges handelten seine Bilder immer mehr vom Tod. Der Künstler zog sich in die Einsamkeit zurück und widmete sich in seinen letzten Jahren vor allem seinen Keramikarbeiten.

Als das bekannteste seiner Bilder ist das Gemälde “Guernica” zu nennen. Es zeigt in abstraktem Stil Kriegszenen und er schuf es als Reaktion auf die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica im spanischen Bürgerkrieg. Das Bild ist heute im Museo del Prado in Madrid zu sehen.

Sein Spätwerk war ein Exorzismus des Todes und der verschwindenden Zeit. Er tat alles, um den Tod durch sein besessenes Arbeiten zu kompensieren.

Picasso malte mit einer expressiven Wut und sprengte alle Maßstäbe. Nie zuvor und nie danach gab es ein solch furioses Alterswerk.

Picasso hinterlies einen reichen Fundus an Bildern, Zeichnugnen, Druckgraphiken und Skulpturen. Das Gesamtwerk Picasso umfasst mehr als 15.000 Gemälde, Zeichnungen und Keramiken.

Zu seinen bekanntesten Werken gehören »Sitzende Frau«, »Guernica«, »Nachtfischer«.

Picasso hatte zu Lebzeiten so gut wie keine Ausstellungen, seine Bilder hingen nicht in Museen. Seine erste Retrospektive fand im Jahr 1966 statt.

Picassos Leben hatte Flair. Der Künstler war so schillernd wie seine Bilder. Er stand für Kunst unf Skandal, Erotik und Affäre, Liebe und Hass. Geld und Glamour.

Picasso war ein Maler mit einer ausgeprägten politischen Seite. Nach Spanien kehrte der Maler nicht mehr zurück, er starb zwei Jahre vor Diktatator Franco.

Pablo Picasso starb am 22. April 1974 auf Schloß Vauvenargues in der Provence. Seine letzte Ruhestätte fand er im Garten des Schlosses unter einer schweren Bronzestatue.
Er liegt begraben mit seiner Frau auf Schloß Vauvenargues bei Aix-en-Provence.

Als Picasso tot war, stellte sich erst heraus, welch einen Picasso-Sammlung er selbst gehortet hatte; es war die grösste und nebenbei die beste.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/pablo-picasso-unlu-ressamin-almanca-hayati.html

May 11

Isaac Newton Kimdir Almanca Hayatı

Isaac Newton Kimdir Almanca Hayatı

Isaac Newton

Isaac Newton englischer Naturwissenschaftler (1643 – 1727)

Isaac Newton wurde am 4. Januar 1643 in Woodsthorpe geboren.

Isaac Newton war ein bedeutender Naturwissenschaftler, Mathematiker und grosser Universalgelehrter des 17. Jahrhunderts.

Er entwickelte als Mathematiker gleichzeitig mit Leibniz, aber unabhägig von ihm, die Differential- und Integralrechnung. Er leitete aus den Keplerschen Gesetzen das Schwerkraftgesetz ab und bestimmte die Bewegung der Planeten um die Sonne und die Gezeiten.

Isaac Newton ist der Begründer der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Er lieferte die Begründung des naturwissenschaftlichen Weltbilds.

Bewegung war das Thema Nummer eins der Philosophie und Naturwissenschaft (die damals noch eins waren) im 17. Jahrhundert.
Wie kommt es, dass ein geworfener Stein sich nach dem Wurf nicht immer weiterbewegt, sondern auf den Boden fällt? Und welche Kraft sorgt dafür, dass die Planeten und Kometen sich so gleichmäßig durchs All bewegen?

Dass es für beide Fragen eine mathematische Antwort geben musste, galt als sicher. Und dass auf beide vielleicht sogar dieselbe Antwort gegeben werden konnte, ahnten viele.

Galileo Galilei hatte anhand seiner Experimente das erste Phänomen beschrieben und es mit seinen Berechnungen erklärt. Johannes Kepler hatte gezeigt, dass es auch für das zweite Phänomen klare Gesetzmäßigkeiten gibt.

Erst Isaac Newton aber gelang es, Galileis und Keplers Erkenntnisse zu einer einzigen Theorie zu vereinen und beide Phänomene auf einen Schlag zu erklären: Die Gravitation sorgt dafür, dass der Stein auf den Boden fällt und dass die Planeten auf ihrer Umlaufbahn gehalten werden.

Isaac Newton kam der zündende Einfall zu seiner Gravitationstheorie im Garten, als er versonnen einen Apfel betrachtete.

Die Durchschlagskraft von Newtons Theorie war enorm; sie wurde 200 Jahre lang als gültig betrachtet. Erst Einstein konnte sie im wahrsten Sinne des Wortes relativieren.

Er vollbrachte viele bedeutende Forschungen, von denen noch folgende richtungsweisende Ergebnisse genannt seien: die Klärung des Lichts und der Farben sowie die Zerlegung der Lichtstrhalen durch Brechung sowie die Fortpflanzung des Schalls.

Issac Newton starb am 31. März 1727 in Kensington bei London.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/isaac-newton-kimdir-almanca-hayati.html

May 11

Maxim Gorki Kimdir Almanca Hayatı

Maxim Gorki Kimdir Almanca Hayatı

Maxim Gorki russischer Schriftsteller (1868 – 1936)

Maxim Gorki wurde am 28. März 1868 in Nishni Nowgorod an der Wolga geboren.

Maxim Gorki war ein berühmter russischer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Er gilt als russischer Nationaldichter.

Maxim Gorki verbrachte lange Wanderjahre als Zeitungsreporter und lernte so die zaristische Gesellschaft kennen. Auch durchstreifte als Gelegenheitsarbeiter weite Teile Russlands und der Ukraine und schilderte dann in Skizzen und Erzählungen das Leben der Landarbeiter.

Veröffentlichung seiner ersten Erzählung »Makar Tschudra« unter dem Pseudonym Gorki (“Der Bittere”).

Die ersten Erzählungen wie »Tschelka« (1894) und »Das Lied vom Sturmvogel« sind trotz seines gewählten Pseudonyms romantisierend geschrieben, mit positiv gezeichneten Akteuren. In diesen Werken führt er als einer der ersten Autoren die “Barfüßler”, das Proletariat, in die russische Literatur ein.

1902 erscheint sein erstes Drama »Kleinbürger«. Das Drama »Nachtasyl« begründet Gorkis Welterfolg. Es wird am Moskauer Künstlertheater und ein Jahr später von Max Reinhardt in Berlin inszeniert.
Seine Dramen vor und während der Streik- und Protestbewegung gegen die zaristische Regierung zeigen eine Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen Verhältnisse in Rußland. Die Revolution ist eines der Hauptthemen aller seiner Werke aus dieser Zeit.

Am Vorabend der russischen Revolution schrieb Maxim Gorki das Stück »Sommergäste«, eine Anklage gegen die feudale zaristische Gesellschaft. In Maxim Gorkis »Sommergäste« versammeln sich Kleinbürger in ihrer Datscha und verleben vordergründig sorgenfreie Stunden, doch hinter ihren Plaudereien verbergen sich blasierte Langeweile, sinnlose Intrigen, wehleidiges Selbstmitleid und eitles Protzertum.
Am 11. November 1904 wurde sein komödiantisches Schauspiel »Sommergäste« in St. Petersburg uraufgeführt. Die Publikumsreaktionen bei der Uraufführung bewiesen, dass die »Sommergäste« mit dramaturgischem Kalkül aufgebaut worden waren: die bei der Premiere anwesende Hautevolee der Stadt rief Gorki nach dem ersten Akt auf die Bühne, brachte ihm Ovationen dar, der dritte Akt wurde mit Pfeifen und Zischen begleitet.

Im Revolutionsjahr 1905 lernte er Lenin kennen. Später bekannte sich zum Bolschwismus und wurde ein Anhänger Josef Stalins, mit dem ihm eine Freundschaft verband.

Gorki gilt als Mitbegründer des sozialistischen Realismus.

Sein bedeutendes Werk umfasst vor allem erzählende – u.a. der Roman »Mutter« – und dramatische Werke – u.a. »Nachtasyl«.
Bedeutend sind auch die autobiographischen Werke wie »Meine Kindheit«, »Unter fremden Menschen«.

Nach Gründung des Schriftstellerverbands wurde Gorki dessen erster Vorsitzender. Er propagierte konsequent eine Literatur des sozialistischen Realismus, als dessen erster Klassiker er gilt und der in der Folgezeit allen sowjetischen Schriftstellern auferlegt wird.

Der russische Nationaldichter Maxim Gorki starb am 18. Juni 1936 unter ungeklärten Umständen in Moskau.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/maxim-gorki-kimdir-almanca-hayati.html

May 11

Mesut Özil’in Almanca Hayatı

Personal info
Name: Mesut Özil
Age: 24 years (14 October 1988)
Stature: 182 cm
Weight: 72 kg
Nationality: Germany
Status
Role : midfielder / edit.
Club : Real Madrid /
Country :  Germany /

 

Mesut Özil is a German footballer of Turkish origin. He has practiced football since he was 6 years old. He began his football career when still a teenager in Falke Gelsenkirchen and Westfalia 04 Gelsenkirchen clubs. Özil signed his first contract with Rot-Weiss Essen club in 2000 and played there for five years.

In 2005, Mesut began playing for the Gelsenkirchen Schalke 04 youth team where he almost at once became one of the leading players. Despite very high game level Özil did not appear on the pitch frequently and had no chance to score.

In 2008, the 20-year old footballer signed a three-year contract with Werder Bremen and the transfer cost around 4 million euros. Özil secured a spot in the team’s main squad at once and during next two seasons scored 13 goals.

As part of the Germany youth national team he won the final of the UEFA European U21 Championship in 2009.

The same year the young footballer got an official invitation to join the main squad of the Germany national team and made his debut in the main team on February 11 in the match versus the Norway national team. Mesut Özil is one of the young footballers who is meant to become a new leader for the Germany national team.

On August 17, 2010, the footballer joins Real Madrid. The transfer cost more than 15 million euros.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/mesut-ozilin-almanca-hayati.html

May 11

Lionel Messi’nin Almanca Hayatı

Lionel Messi’nin Almanca Hayatı

Lionel Messi Fussball Legende

Lionel Messi – Spielerinformationen
Voller Name Lionel Andrés Messi
Geburtstag 24. Jun 87
Geburtsort Rosario, Argentinien
Größe 169 cm
Position Stürmer

Als Kind spielte Messi zunächst in seiner Heimat für Grandoli FC, von wo aus er 1995 zu den Newell’s Old Boys wechselte. Im Alter von 13 Jahren zog er mit seiner Familie nach Barcelona, um der Wirtschaftskrise in Argentinien zu entkommen und sich in medizinische Behandlung zu begeben. Messi litt an einer Wachstumsstörung und war zu diesem Zeitpunkt deutlich kleiner als seine Altersgenossen.

Der FC Barcelona erkannte das herausragende Talent des ballgewandten Dribblers und nahm Messi in seine legendären Jugendakademie La Masia auf. Der Verein zahlte dem jungen Argentinier ein Einstiegsgehalt von 600 Euro und beglich dessen Behandlungskosten.
Alles begann 300km nordwest von Buenos Aires, in der mit knapp 1,2 millionen Einwohner fassenden Province Rosario in Argentinien am 24. Juni 1987 mit der Geburt Lionel Andrés Messis. Der heute 169cm große, für den FC Barcelona spielende Stürmerstar begann im Alter von fünf Jahren das Fussballspielen bei dem Verein Grandoli FC. Heute ist Messi privat, liiert mit Antonella Roccuzzo und beruflich, als absoluter Ausnahmefußballer beim FC Barcelona unter Vertrag. In der Dokumentation über Lionel Messis Lebenslauf zeigt die wichtigsten Momente und Lebensabschnitte des Stürmers. Ergänzend wird mit den Movies von Lionel Messis Geschichte die Entwicklung des Menschen und Fußballspielers verdeutlicht.

Auf dem Transfermarkt wird Messis Marktwert auf mehr als 100 Millionen Euro geschätzt, wobei die Ablösesumme vom FC Barcelona auf 250Millionen Euro festgesetzt wurde. Mit einem Jahresgehalt von 12,5 Millionen Euro und einem Jahreseinkommen von knapp 33 Millionen Euro ist Messi der bestbezahlteste Fussballer aller Zeiten.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/lionel-messinin-almanca-hayati.html

May 11

William Shakespeare Kimdir Almanca Hayatı

William Shakespeare Kimdir Almanca Hayatı

William Shakespeare wurde am 26. April 1564 in Stratford upon Avon geboren.

William Shakespeare gilt als einer der bedeutendsten Dichter und Dramatiker des 16. Jahrhunderts.
Der Dichter lebte in der kunstsinnigen Epoche der elisabethanischen Zeit in England.

Da kaum biographische Dokumente existieren, ist das Lebensbild Shakespeares nur unzuverlässig und bruchstückhaft zu rekonstruieren. Sein Vater war ein relativ wohlhabender Handwerker.

Shakespeare arbeitete zunächst als Schauspieler in kleineren Rollen und schrieb Schauspiele für seine Theatertruppe, an der er Teilhaber war. Seine Stücke waren offensichtlich sehr erfolgreich.

Den grössten Teil seines Lebens verbrachte er in London, wo er als Schauspieler und Theaterdichter wirkte. Er war Mitbegründer des »Globe Theater«. 1610 kehrte er als wohlhabender Mann nach Stratford zurück.

Als Schauspieler, Stückeschreiber, vor allem aber als kaufmännischer Teilhaber des Globe Theatre erwarb sich Shakespeare Vermögen und Einfluss.

Shakespeare bediente sich bei den antiken Mythen und den Chroniken des Mittelalters und verwob sie mit eigenen Erfahrungen. William Shakespeare war ein des Lebens kundiger Dichter. Er hatte die Fähigkeit, Menschen in allen möglichen Situationen darzustellen. Er brachte wie kein zweiter Autor die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle zum Ausdruck. Seine Werke spiegeln im Zeitablauf häufig Phasen und Erfahrungen seines Lebens.

Shakespeares große Rollen werden in ihrem großen Augenblicken von leidenschaftlichem Abscheu gegen die Bösartigkeit der Welt getragen.
Sein Diktum war, daß das Leben “nur ein vorüberhuschender Schatten” sei.

Zu Beginn seines umfangreichen Schaffens standen Verserzählungen und und frühe historische Dramen (z.B. Richard III., 1592).
Shakespeare war eine Art Zeitreisender, mal hat er sich ins Athen der griechischen Antike begeben, wie für seinen »Sommernachtstraum«, mal in die Römerzeit, wie für seinen »Titus Andronicus«. Shakespeare hat sich überall umgetan, um Stoffe für seine Stücke zu finden. Seine Stücke spielen in Italien, Dänemark oder Schottland. 

Sämtliche Werke in einem Band

Um das Jahr 1600 beginnt die dramatische Phase seines Schaffens. Später gestaltete Shakespeare vor geschichtlichem Hintergrund Charaktertragödien, in denen das Verhängnis im Charakter des Helden begründet ist, z.B. »Hamlet« (1600/01), »Othello« (1604), »Macbeth« (1605/06) und »König Lear« (1605/06).

Sein umfangreiches literarisches Werk umfasst 36 Dramen, 154 Sonetten und 2 Versepen.

Zu Beginn seines umfangreichen Schaffens stehen Verserzählungen und und frühe historische Dramen (z.B. Richard III., 1592).

»König Lear« ist dabei die größte dramatische Rolle aus dem Shakespeare-Repertoire und zugleich Shakespeares dunkelste und rätselhafteste Tragödie. Die Tragödie eines Greises, der den Verstand verliert und sich dabei selber wiederfindet – als einen Narren des Schicksals. Sein umfangreiches literarisches Werk umfasst 36 Dramen, 154 Sonetten und 2 Versepen.

Die wichtigste Vorlage für Shakespeares Stücke waren Holingheds »Chronicles«.

In seiner letzten Schaffensperiode erreicht der Dichter höchste dichterische Reife, so z.B. in den Märchenspielen »Der Sturm« (1610/11) und »Das Wintermärchen« (1611).

Mit 46 Jahren kehrte Shakespeare als reicher Mann nach Stratford zurück, und verbrachte dort seine letzten Lebensjahre, wobei er die Verbindungen zu seinen ehemaligen Kollegen nicht ganz abreißen ließ und bei einigen Theaterproduktionen als Mitautor beteiligt war.

William Shakespeare starb am 23. April 1616 im Alter von 52 Jahren in Stratford und wurde in der Holy Trinity Church beigesetzt.

Von William Shakespeare sind weder Tagebücher noch Briefe überliefert, kein einzige Ziele hat er hinterlassen, die über sein Werk Aufschluss gibt. 

In Laufe der Zeit wurden Shakespeares Stücke zu einer eigenen Form der Regelpoetik kanonisiert worden.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/william-shakespeare-kimdir-almanca-hayati.html

May 11

Galileo Galilei Kimdir Almanca Hayatı

Galileo Galilei Kimdir Almanca Hayatı

Galileo Galilei wurde am 15. Februar 1564 in Pisa geboren.italienischer Mathematiker, Physiker und Astrologe (1564 – 1642)

Der italienische Mathematiker, Physiker und Astrologe gilt als bedeutender Naturwissenschaftler der Renaissance.

Der Physiker Galilei wurde durch die Einführung des Experiments zum Begründer der modernen Physik.

Der Astrologe Galilei bestätigte die Ergebnisse des Kopernikus, dass sich die Sonne nicht um die Erde, sondern die Erde um die Sonne dreht. Aufgrund dieser Lehre wurde Galilei 1633 von der Inquisition zum Widerruf seiner Erkenntnisse gezwungen, weil die Kirche hierin einen Widerspruch zum bestehenden Weltbild und zur christlichen Lehre der Bibel sah. Aus kirchenpolitischer Sicht wirkten seine Theorien und Schriften revolutionär.

Galilei war ein Universalist und lehrte Mathematik in Pisa und Padua. Er gilt als einer der Begründer der experimentiellen Naturwissenschaften.

Galilei machte zahlreiche bedeutende wissenschaftliche Entdeckungen. Er baute das erst ein Jahr zuvor erfundene Fernrohr nach und entdeckte vier Jupitermonde, den Sternenreichtum der Milchstrasse und Sonnenflecken.

Der Physiker Galilei entdeckte einige physikalische Naturgesetze. Neben den Fallgesetzen entdeckte er die Pendelgesetze und das Trägheitsgesetz, aber auch andere Erfindungen gehen auf ihn zurück: Er konstruierte eine Wasserwaage und das nach ihm benannte Fernrohr, mit dem er die Jupitermonde und die Sonnenflecken entdeckte. Ferner konstruierte er einen Temperaturmesser, einen Vorläufer des Kugelschreibers sowie einen automatischen Tomatenpflücker.

Der Astrologe Galilei vertrat einst die Idee, Gott habe einst die Sonne gechaffen und dann die Planeten einen nach dem anderen vom selben Punkt im Kosmos fallen lassen. Von dort seien sie in Richtung Sonne gestürzt und in eine Umlaufbahn eingetreten. Die sonnennächsten Planeten drehten sich deshalb besonders schnell um die Sonne.

Der Universalgelehrte Galileo Galilei starb am 8. Januar 1642 in Arcetri bei Florenz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/galileo-galilei-kimdir-almanca-hayati.html

Eski yazılar «

» Yeni yazılar

Image Hosted by ImageShack.us CENGİZ DAMAR'IN YENİ KİTABI ÇIKTI KİTAPÇILARDA