Nis 01

Kibritçi Kız Masalı Çocuklara Masal

Kibritçi Kız Masalı Çocuklara Masal

 

kibritci-kiz-masali

 

Bir yılbaşı gecesiydi. Dondurucu, kavurucu bir soğuk vardı. Yoldan geçenler paltolarının yakasını kaldırmışlar, atkılarına bürünmüşler, hızlı hızlı yürüyorlardı. Kimi evine geç kalmış, acele ediyor, kimi bir eğlence yerine gidiyordu. Çocuklar koşuyorlar, birbirlerine kartopu atıyorlardı. Gecenin zevkini en çok onlar çıkarıyorlardı. Kahkahalarla gülüyorlar, sevinçle haykırıyorlardı. Yalnız bir çocuk vardı ki gelip geçenler onun farkında değillerdi. Ufak bir kız çoçuğu. Başı açık, elbisesi yama içinde, yoksul bir kızcağız. Bir kapının önüne büzülmüş, çıplak ayaklarını altına almıştı. Soğuktan morarmış tir tir titriyordu. Üzerinde oturduğu taş basamakta buz gibiydi.
Yavrucağız da sanki donmuş, bir buz parçası kesilmişti. Geniş bir mukavva kutunun içine sıralanmış kibrit kutularına bakarken gözleri yaşarıyordu. Evet, bu bir kibritçi kızdı. O gün bir tek kutu kibrit bile satamamıştı. Satsa, bir kaç kuruş para kazansa, kalkıp evine gider, annesiyle birlikte hiç olmazsa bir kase sıcak çorba içerdi. Gidemiyordu, çünkü o gün hiç kibrit satamadığını annesine söylemekten çekiniyordu. Soğuktan, üzüntüsünden titreyen kısık,incecik sesiyle “Kibrit var, kibrit”diye bağırıyordu. Sokaktan geçenlerin hiçbiri başını çevirip bakmıyordu… Ah hiç olmazsa ayaklarında terlikleri olsaydı! Biraz önce, sokak sokak dolaşırken, hızla geçen bir arabanın önünden kaçmış, kaçarken terlikleri ayağından fırlamıştı. Karşı kaldırıma geçtikten sonra, dönüp bakmış hınzır bir çocuğun terlikleri kapıp kaçtığını görmüştü. Arkasından seslenmişti ama, çocuk alaylı alaylı seslenerek koşa koşa uzaklaşmıştı.
Kibritçi kız bunun üzerine bir kapının girintisine sığınmış, oracığa kıvrılıp oturmuştu. Parmakları donmuş, sızlamaya başlamıştı. Kızcağız bu acıya dayanamadı, kutulardan birini açıp bir kibrit çıkardı. Parmakları uyuşmuştu, kibrit çöpünü elinde güçlükle tutuyordu. Eli titreye titreye çöpü duvara sürttü. Kibrit birden alev aldı; tatlı, yumuşacık, turuncu bir alev.
Zavallı kız, kibriti bir elinden öbür eline geçirerek, parmaklarını ısıttı. İçi de ısınmıştı. Sanki gürül gürül yanan bir ocağın karşısındaydı. Gözleri aleve dikilmiş, düşlere dalmıştı: Güzel bir odada, büyük bir ocağın karşısında oturuyordu. Arkasında kalın bir yünlü hırka, ayaklarında kürklü terlikler vardı. Isınmış, terlemeye bile başlamıştı… Derken kibrit sönüverdi. Kibritin sönmesiyle, o tatlı düşlerde sona ermişti. Kızcağızın parmakları yeniden donmaya, sızlamaya başlamıştı. Bir kibrit daha yaktı. Bu sırada soğuk bir rüzgar esti. Kız kibrit sönmesin diye, duvardan yana döndü. Öbür elini aleve siper etti. Aleve bakarken, karşısındaki duvar sanki eridi, birden açıldı, içerisi göründü. İçeride geniş bir oda vardı. Kar gibi bembeyaz örtü yayılmış bir masanın üzerine tabak tabak yiyecekler dizilmişti. Sofrada gümüş şamdanlar yanıyor, odayı gündüz gibi aydınlatıyordu. Kızcağız’ın gözleri sofranın ortasında, büyük bir tabağa konulmuş, nar gibi kıpkırmızı kaz kızartmasına dikilmişti. Ağzı sulandı. Elini oraya doğru uzattı. Kibrit yana yana sonuna gelmişti, parmağını yakıyordu. Kızcağız çöpü yere atıverdi. Atmasıyla birlikte, yılbaşı sofrası siliniverdi, gözlerinin önüne taş duvar yeniden dikildi.
Üçüncü kibrit daha fazla düşler yarattı:Bir yaz gecesi…Kibritçi Kız kırda bir ağacın altına oturmuş, yıldızlara bakıyor. Gece olduğu halde hava sıcak. Altındaki toprak, gündüz güneşten ısınmış, fırın gibi yanıyor… Küçük kız gözlerini yıldızlardan ayıramıyordu. Uzaktan uzağa gece kuşları ötüyor, kurbağalar bağrışıyordu. Derken bir yıldız kaydı, gökyüzüne geniş bir yay çizerek uzaklaştı, söndü. Kızcağız: ‘işte, biri daha öldü’ diye mırıldandı. Bir gün, ninesi söylemişti: Her yıldız düştükçe yeryüzünden biri ölürmüş… Ninesini bir daha görebilmek için bir kibrit daha çaktı. Soğuktan kaskatı kesilmiş, beyni durmuştu. O şimdi sokak ortasında olduğunu unutmuş, düşler dünyasına dalmıştı. Kibritin alevinde yine ninesini görüyor, onun sesini işitir gibi oluyordu. İşte ninesi geliyordu. Lapa lapa yağan karların arasından bir melek gibi iniyordu… Geldi, geldi…Kollarını açtı, torununu kucakladı, aldı göklere doğru götürdü… Ertesi sabah, yoldan geçenler, bir evin basamağında donmuş kalmış kızcağızın ölüsünü buldular. Yanı başında bir sürü boş kibrit kutusu vardı.
-Zavallı kız ısınmak için bütün kibritlerini yakmış dediler… Bu kibritlerin alevinde onun ne düşler gördüğünü bilemezlerdi ki.
Yazan:Hans C. Andersen,

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/kibritci-kiz-masali-cocuklara-masal.html

Nis 01

Kül Kedisi Masalı Çoçuklara Masal

KÜLKEDİSİ MASALI OKUMA | görsel 1 

Kül Kedisi Masalı Çoçuklara Masal

Bir zamanlar güzeller güzeli bir kız varmış. Annesi ölünce babası yeniden evlenmiş. Üvey annesi de ilk evliliğinden olan iki kızıyla birlikte gelip eve yerleşmiş. Bu iki kız, yeni kız kardeşlerinden hiç hoşlanmamış. Odasında ne var ne yoksa tavan arasına fırlatıp atmışlar. Ona bir kardeş gibi davranmak şöyle dursun, bütün ev işlerini üzerine yıkmışlar. Ev işleri bittikten sonra bile kızın onlarla oturmasına izin verilmiyormuş. Akşamları, mutfakta, sönmekte olan ocağın önünde duruyormuş tek başına, ellerini küllere doğru tutup ısınmaya çalışarak. Bu yüzden üvey kız kardeşleri ona “Külkedisi” adını takmışla.

Bir gün iki kız kardeşe sarayda verilecek bir balo için davetiye gelmiş. İkisi de heyecandan deliye dönmüşler. Herkes Prens’in evlenmek istediğini biliyormuş. ‘Bakarsın ikimizden birini seçer, belli mi olur?’ diye düşünmüşler. İki kız kardeş de kendilerini mümkün olduğunca güzelleştirmek için hemen kolları sıvamışlar. Fakat maalesef bu biraz zormuş, çünkü Külkedisi’nin aksine bayağı çirkinmiş her ikisi de! Balo akşamı, üvey kardeşleri gittikten sonra Külkedisi mutfakta oturmuş ve içn için ağlamaya başlamış. “Neyin var, neden ağlıyorsun Külkedisi?” diye sormuş bir kadın sesi.

“Ben de baloya gitmek istiyordum,” demiş hıçkırarak Külkedisi. “Gideceksin öyleyse,” demiş ses. Külkedisi duyduğu sese doğru dönüp bakmış, şaşkınlıktan donakalmış. Güzel bir kadın duruyormuş yanı başında. “Ben senin peri annenim,” demiş kadın. “Şimdi kaybedecek zamanımız yok! Bana bir balkabağı getir hemen!” Külkedisi bir balkabağı getirmiş. Peri annesi sihirli değneğiyle dokununca, balkabağı birdenbire altından bir fayton oluvermiş. “Şimdi de altı fare…” Külkedisi altı fare bulup getirmiş, peri annesi onları hemen ata dönüştürmüş.

“Bir sıçan…” Onu da arabacı yapmış. “Ve altı kertenkele…” Onları da faytonun arkasında koşacak altı uşağa çevirivermiş. Nihayet Külkedisi’ne gelmiş sıra. Peri değneğiyle bir dokununca Külkedisi’nin yırtık, pırtık giysileri nefesleri kesecek harika bir elbiseye dönmüşmüş. Ayaklarında bir çift camdan ayakkabı pırıl pırıl parlıyormuş. “Bir şey var yalnız,” demiş Peri. “Gece yarısına kadar eve dönmelisin. Saat on ikide elbisen tekrar eski giysilerine, faytonun balkabağına, atların fareye dönüşecek. Prens’in bunu görmesini istemezsin herhalde? Şimdi git, dilediğince eğlen.” O gece Külkedisi balonun yıldızı olmuş. Baloya katılan hanımlar (özellikle de iki üvey kız kardeşi) onun elbisesini çok beğenmişler ve terzisinin adını öğrenmek için ona yalvarmışlar. Beyefendilerin hepsi onunla dans etmek için birbirleriyle yarışmışlar.

Prens ise götür görmez ona âşık olmuş! Ve o andan sonra hiç kimseye bu kızla dans etmek için izin verilmemiş. Saatler saatleri, dakikalar dakikaları kovalamış ve Külkedisi saat tam on ikiyi vuracağı sırada evde olması gerektiğini hatırlamış. “Gitme!” diye seslenmiş Prens arkasından, ama Külkedisi bir an bile durmadan koşup oradan uzaklaşmış. Sokağa çaktığında elbisesi tekrar eski elbiselerine dönüşmüş. Geriye kala kala camdan ayakkabıların bir teki kalmış. Diğer tekini nerede kaybettiğini bilmiyormuş. O gece Külkedisi uyuyana kadar ağlamış. Hayatının bir daha asla o geceki kadar harika olamayacağını düşünüyormuş. Ama bu doğru değilmiş. Ayakkabının diğer tekini sarayın merdivenlerinde bulmuşlar. Ertesi sabah Prens ev ev dolaşıp ayakkabıyı tek tek bütün genç kızlara denetmiş. “Bu ayakkabının dün gece karşılaştığım güzel sahibini bulamazsam yaşayamam,” demiş.

Derken Külkedisi’nin evine gelmiş. Üvey kardeşleri ayakkabıyı denemişler. Olmamış. Ayaklarına girmemiş bile. Prens çok üzgünmüş, çünkü uğramadığı sadece birkaç ev kalmış. Tam oradan ayrılacakken evin hizmetçisi dikkatini çekmiş. “Hanımefendi,” demiş Prens Külkedisi’ne, “bir de siz deneseniz?” “O mu deneyecek? Ne münasebet!” diye haykırmış üvey kardeşler. Fakat Prens ısrar etmiş. Külkedisi’nin ne kadar güzel bir kız olduğu gözünden kaçmamış. Tabii ayakkabı Külkedisi’nin ayağına kalıp gibi oturmuş. Prens diz çöküp Külkedisi’ne evlenme teklif ederken iki üvey kardeşe de öfke ve kıskançlıkla olanları seyretmek kalmış. Külkedisi Prens’in teklifini tabii ki kabul etmiş.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/kul-kedisi-masali-cocuklara-masal.html

Nis 01

Kurbağa Prens Masalı Masal Oku

kurbaga-prens-7251-47269

Kurbağa Prens Masalı Masal Oku

Evvel zaman içinde bir prenses varmış. Bu prensesin en sevdiği oyun, altın topuyla sarayın bahçesinde oynamakmış. Bir gün yine altın topunu alarak bahçeye çıkmış. Altın topu “hop hop” diye atıp tutarak oynamaya başlamış. Prenses sarayın bahçesinde bulunan küçük bir gölün kıyısına varmış. Burada oturarak altın topuyla oynamaya devam etmiş. İşte tam bu sırada havaya attığı topunu tutacağı sırada, top ellerinden kayarak yerde yuvarlanmaya başlamış. Prenses yerde yuvarlanan topunun peşinden koşmaya başlamış. Ancak top “cup” diye gölün sularına gömülmüş. Prenses çaresizce gölün kıyısına oturup, başlamış gözyaşı dökmeye, “Benim güzel altın topum, ben seni şimdi nasıl alayım” diyerek ağlıyormuş. Bu sırada bir ses duyulmuş; – Güzel prensesim ne oldu neden ağlıyorsun? Prenses sağa sola bakınmış, ancak sesin nereden geldiğini anlayamamış. Daha dikkatli bakınca sesin, gölün kıyısında durmuş kendisine bakan kurbağadan geldiğini anlamış. Kurbağa, prensese doğru bir iki zıplayıp yaklaşmış ve sorusunu tekrarlamış; – Ne oldu güzel prensesim, neden ağlıyorsunuz? Prenses karşısında konuşan bir kurbağa görünce çok şaşırmış. Şaşkınlığını üzerinden atan prenses kurbağaya: – Bana annemden hediye olan altın topum gölün içerisine yuvarlandı. Herhalde topum şimdi gölün dibindedir. O top benim için dünyadaki birçok şeyden daha değerlidir, diye üzülmüş. Kurbağa, prensesin ayaklarının dibine gelerek: – Güzel prensesim, size topunuzu geri getiririm, ancak benimde karşılığında sizden bir dileğim olacak, demiş. Prenses, kurbağanın dileğini sorunca çirkin kurbağa cevap vermiş; – Sizin yanınızda sarayda yaşamak istiyorum. Prenses kurbağanın dileğini kabul etmiş. Kurbağa bunun üzerine suya dalıp gözden kaybolmuş. Az sonra ağzında altın bir topla suyun üzerinde belirmiş. Topuna yeniden kavuşan prenses sevinç içerisinde sarayın yolunu tutmuş. Prensesin uzaklaştığını gören kurbağa arkasından seslenmiş; – Güzel prensesim, hani yanınızda sarayda yaşayacaktım! Oysa siz beni burada unuttunuz, deyince prenses uzaktan gülerek seslenmiş; – Senin gibi çirkin bir kurbağa benim gibi güzel bir prensesin yanında yaşamaya lâyık değildir, demiş ve sarayın kapısından içeriye girmiş. Akşam olunca sarayda kral, kraliçe ve prenses yemek masasına oturmuşlar. Tam yemeği yiyecekleri sırada odanın kapısı vurulmuş. İçeriye giren hizmetçi saraya bir kurbağanın geldiğini prensesin davetlisi olduğunu, içeriye girmek için izin istediğini söyleyince, kral şaşırmış ve meraklı meraklı kızına bakmış. Kızı da o sabah gölün kıyısında olanları anlatmış. Bunun üzerine kral kızına; – Eğer kurbağaya topunu kurtardığı için bir söz vermişsen bunu yerine getirmelisin, diyerek kurbağanın içeri davet edilmesini istemiş. Az sonra kapı açılmış, küçük bir kurbağa zıplaya zıplaya gelip yemek masasının yanında durmuş. “Herkese iyi akşamlar!” diyerek bir sıçrayışta prensesin tabağının yanına konmuş. Kral da kurbağaya “İyi akşamlar!” diyerek kurbağa için de bir yemek tabağı istemiş. Bunun üzerine kurbağa “Benim için tabak getirmelerine gerek yok, ben prensesin tabağından yerim” diyerek başlamış yemekleri yemeye. Prenses kurbağaya çok sinirlenmiş ama “Nasıl olsa yemekten sonra çıkar gider” diye düşünerek sesini çıkartmamış. Ne var ki, kurbağa yemekten sonra gitmemiş. Uykusu geldiği için prensesin yatağında yatmak istediğini söylemiş. Babasından çekinen prenses çaresiz bunu da kabul etmiş. Kurbağa, prensesin yatağına zıplayarak, yumuşak yastığına bir güzel uzanmış. Sinirini belli etmeyen prenses de kurbağanın yanına yatıp uyumuş. Sabah olduğunda kurbağa, prensesi uyandırmış. – Kalkın güzel prensesim, sizden bir isteğim daha var. Bunu da yerine getirirseniz saraydan gideceğim, diyerek prensesin burnunun ucuna kadar yaklaşmış. Prenses, kurbağanın gideceğini duyunca sevinmiş, ama bunu belli etmeden sormuş: – Söyle bakalım bu sefer ne isteyeceksin? Kurbağa, prensesin gözlerinin içine bakarak; – Beni öpmenizi istiyorum prensesim, deyince prenses “imkansız!” diye bağırmaktan kendini alamamış. Kurbağa ise gülümseyerek kendisine bakmaktaymış. Prenses “Aman canım ne olacak bir kerecik öpüversem. Nasıl olsa bundan sonra bir daha bu sevimsiz kurbağayı görmeyeceğim” diye düşünerek, kurbağanın suratına bir öpücük kondurmuş. Prenses, kurbağayı öper öpmez ortalığı beyaz bir ışık kaplamış. Işık, prensesin gözlerini aldığından etrafını göremiyormuş. Az sonra ışık kaybolmuş. Fakat az önce kurbağanın bulunduğu yerde yakışıklı mı yakışıklı bir genç duruyormuş. Prenses gördükleri karşısında, şaşkınlık içinde kalmış. Bir süre sonra şaşkınlığını üzerinden atan prenses konuşmaya başlamış: – Siz de kimsiniz, burada duran kurbağaya ne oldu? Yakışıklı genç, prensese cevap vermiş. – Güzel prensesim, ben uzak bir ülkenin prensiyim. Beni, kötü kalpli bir cadı, büyü yapıp kurbağa şekline soktu. Büyünün bozulması için, bir prensesin yanında bir gece geçirip prensese kendimi öptürmem gerekiyordu. Sizin sayenizde sonsuza kadar kurbağa olarak kalmaktan kurtuldum. Lütfen prensesim benimle evlenip ülkeme gelmek ister misiniz? Prenses, prensin teklifini kabul etmiş. Annesi ile babasından da izin aldıktan sonra dillere destan bir düğün yapılmış. Prenses yeni ülkesine doğru mutluluk içerisinde yola çıkmış.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/kurbaga-prens-masali-masal-oku.html

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/uc-silahsorler-ingilizce-kisa-kitap-ozeti.html

Nis 01

Sineklerin Tanrısı İngilizce Kısa Kitap Özeti

 

imageslo

Sineklerin Tanrısı İngilizce Kısa Kitap Özeti

Lord of the Flies    
SettingThe novel Lord of the Flies is set on a deserted island somewhere in the tropics. The events of the story occur during a fictional war.

Lord of the Flies opens with a plane full of British schoolboys crashing on a deserted tropical island. With no adults surviving the crash, the boys are left to themselves to try to stay alive. Immediately a sort of informal society springs up with the election of a leader and the setting down of formal objectives and rules. Initially, rescue is foremost on the collective mind, but it is not long before a power struggle ensues with Jack attempting to sway the boys to his camp. Possessing different goals and vastly different sets of ethics, the boys divide into two tribes. Eventually, Ralph’s side of reason and rationality gives way to Jack’s tribe of hunters, and the boys sink deeper and deeper into a life of violent savagery.

Main Characters

Ralph: a twelve year old boy who, at the outset of the boys’ ordeal is elected leader of the group. Ralph represents the rational and the civilized side of humanity.
Piggy: an overweight and unpopular boy who, because of his intellect and reason, becomes Ralph’s right hand man. Despite his intelligence, Piggy is frequently the object of scorn and teasing by the other boys who consider him a misfit in glasses.
Jack: another of the older boys among the group. Jack is already the leader of the choir and takes his power seriously. Envious of Ralph’s election, Jack becomes Ralph’s rival eventually wresting control completely away. Jack represents the animal nature in all of us which, unchecked by the rules of society, quickly degenerates into savagery.
Simon: one of the older boys in the group. Simon is calm and peaceful. He acts as a natural foil to Jack.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/sineklerin-tanrisi-ingilizce-kisa-kitap-ozeti.html

Nis 01

İngilizce Fıkralar İNGİLİZCE FIKRALAR

İngilizce Fıkralar İNGİLİZCE FIKRALAR

 Gorilla in the Tree Ağaçtaki Goril

A man walked into his backyard one morning and found there was a gorilla in a tree. He called a gorilla-removal service, and soon a serviceman arrived with a stick, a Chihuahua, a pair of handcuffs and a shotgun.

“Now listen carefully,” he told the homeowner, “I’m going to climb the tree and poke the gorilla with this stick until he falls to the ground. The trained Chihuahua will then go right for his, uh, sensitive area, and when the gorilla instinctivly crosses his hands in front to protect himself, you slap the handcuffs on”

“Ok, got it.” the homeowner replied. “But whats that shotgun for?”

“If I fall out of the tree before the gorilla,” the man said, “shoot the Chihuahua.”

***

Çocuğun Duası- The Child’s Prayer

One night, a father passed by his son’s room and heard his son praying:

“God bless Mommy, Daddy, and Grandma.ta ta, Grandpa.”

The father didn’t quite know what this meant, but was glad his son was praying.

The next morning, they found Grandpa dead on the floor of a heart attack.

The father reassured himself that it was just a coincidence, but was still a bit spooked.

The next night, he heard his son praying again: “God bless Mommy and Daddy. Ta ta, Grandma.”

The father was worried, but decided to wait until morning.

Sure enough, the next morning Grandma was on the floor, dead of a heart attack.

Really scared now, the father decided to wait outside his son’s door the next night.

And sure enough, the boy started to pray: “God bless Mommy. Ta ta, Daddy.”

Now the father was crapping his pants.

He stayed up all night, and went to the doctor’s early the next day to make sure his health was fine.

When he finally came home, his wife was waiting on theporch.

She said, “Thank God you’re here — we could really use your help! We found themilkmandead on our porch this morning!”

***

Two boys in the hospital-Hastanede İki Çocuk

Two little boys are in a hospital and are lying next to each other. The first boy leans over and asks, “What are you in here for?”

The second replies, “I’m in here to get mytonsilsout and I’m a little nervous”.

The first boy says, “You’ve got nothing to worry about. I had that done to me once. They put you to sleep and when you wake up they give you lots of jello and ice cream. It’sa piece of cake!”

The second boy then asks, “What are you in here for?”

The first boy replies, “Well, I’m here for acircumcision”.

The second says, “Whoa! I had that done when I was born.

I couldn’t walk for a year!!!”

***

Mother-in-law- Kaynana

A man, his wife, and his mother-in-law went on vacation to the Holy Land.

While they were there, the mother-in-lawpassed away.

Theundertakertold them, “You can have her shipped home for $5,000, or you can bury her here in the Holy Land for $150″ .

The man thought about it and told him he would just have her shipped home.

The undertaker asked, “Why would you spend $5,000 to ship your mother-in-law home, when it would be wonderful to be buried here and spend only $150?”

The man replied, “A man died here 2000 years ago, was buried here, and three days later he rose from the dead. I just can’t take that chance.”

***

Hırsız ve Papağan- The Burglar and the Parrot

A burglar got into a house one holiday night. Shining his flashlight on the floor in the dark, he heard a voice say, “Jesus is watching you.”

He looked around nervously, shook his head, and kept looking for valuables.

He heard again, “”Jesus is watching you.” This time he shone his light all over, and it rested on a parrot.

He asked, “Did you say that?”

The parrot admitted that he had. “I’m just trying to warn you, is all.”

The burglar sad, “Warn me, huh? A parrot? Who are you? What’s your name?”

“Moses.”

“Well, what kind of stupid people would name a parrot Moses?”

The bird answered, “I don’t know; I guess the same folks who would name a Rottweiler ‘Jesus’” …

***

Uçakta Sorun Var- The Plane with a little Problem

Fifteen minutes into the flight from Kansas City to Toronto, the captain announced, “Ladies and gentlemen, one of our engines has failed. There is nothing to worry about. Our flight will take an hour longer than scheduled, but we still have three engines left.”

Thirty minutes later the captain announced, “One more engine has failed and the flight will take an additional two hours. But don’t worry … we can fly just fine on two engines.”

An hour later the captain announced, “One more engine has failed and our arrival will be delayed another three hours. But don’t worry … we still have one engine left.”

A young child passenger turned to his mother in the next seat and remarked, “If we lose one more engine, we’ll be up here all day!”

***

Evdeki Fare- The Mouse in The House

 • A: I’m in a big trouble!
 • B: Why is that? A: I saw a mouse in my house
 • B: Oh, well, all you need to do is use a trap.
 • A: I don’t have one.
 • B: Well then, buy one.
 • A: Can’t afford one.
 • B: I can give you mine if you want.
 • A: That sounds good.
 • B: All you need to do is just use some cheese in order to make the mouse come to the trap.
 • A: I don’t have any cheese.
 • B: Okay then, take a piece of bread and put a bit of oil in it and put it in the trap.
 • A: I don’t have oil.
 • B: Well, then put only a small piece of bread.
 • A: I don’t have bread.
 • B: Then what is the mouse doing at your house?!

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/ingilizce-fikralar-gorilla-in-the-tree-agactaki-goril.html

Mar 31

İngilizce 10 Sınıf Student’s Book Cevapları

İngilizce 10 Sınıf Student’s Book Cevapları

SAYFA
21;

A;

1-B
2-A
3-D
4-E
5-F
6-C

D;

1- D

2- A

3- B

4- C

E;

1-The saymours have got animals.
2-Ms Dean has got 16 cats
and dogs.
3-Mr Taylor hasn’t got a tracksuit.
4-Mr
Young has got a sofa on the ..
5-Clara has got crazy
neighbours.

F;

1-Mr Young :
34,crazy,roof (favourite place)
2-Clara: new hours,
street

3-Mr Taylor: fifty-two.

Student’s Book
Sayfa
23;

A:

1-C
2-B
3-D
4-A

C:

1-Hi

2-pets

3-fine

4-monkey

5-come

6-see

D:

1.Who’s
the phone call from? : It’s from Linda.

2.Who’s the phone call to? : It’s
my toothache.

3.Have the parrots got the flu? : Yes, they
have.

4.Who has got a sore throat? : Monkey has got a sore
throat.

5.What’s wrong with Linda’s snake? : Snake has got toothache.

Sayfa 24 Studen’s Book;

1.Soru: a
2.Soru:
b
3.Soru: b
4.Soru a

Student’s Book;
Sayfa 24:
1-A
2-B
3-B
4-A
5-B
6-A
7-A
8-B
Sayfa 26;
A;
1-open your books!
2-Don’t eat anythink in the class!
3-work in pairs!
4-Don’ t late!
5-Do the activity A!
6-Don ‘t bring mobiles into the class!
C;
1-art
2-history
3-geography
4-P.E (physical education)
5-
6-computer
7-french
8-musics
9-maths
10-english
D;
1-Music
2-Art
3-Literature
4-Physical education
5-Geography
6-Maths
Sayfa 27;
B=1.twenty-five past two
C=2.twenty-five to one
A=3.half past nine

Sayfa 28;
A:
DAYS:
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
C:
Time: at half past- from nine to 11 Favourite day: on monday Friday

Sayfa 29;
C;
1- a notebook
2-a calculator
3- two candies
4- two keys
5- two apples
6- a mobile phone
7- a packet of tissues
8- coloured pens and pencils
9- wallet
10- diary
11- a banana

Sayfa 28 A bölümü 2;

MONTHS:

1-January

2-February

3-March

4-April

5-May

6-June

7-July

8-August

9-September

10-October

11-Noverber

12-December

kırmızıyla yazılanları kitaptaki boşluk
doldurmaya yazacaksınız

Sayfa
29;

E:
B: 1-Smart
board

D: 2-Internet connection

F: 3-DVD player

A: 4-Data
projector

C: 5-Tablet PC

E: 6-Lap Top

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/ingilizce-10-sinif-students-book-cevaplari.html

Mar 31

10. Sınıf sayfa 10 Workbook Cevapları İgilizce

10 .Sınıf sayfa 10 Workbook Cevapları İgilizce

Workbook sayfa 10;

A;

1- England
2- Spain
3- Italy
4- France
5- India
6- Australia
7- Denmark
8- Egypt
B;

11- Eleven
30- Thirty
17- Seventeen
20- Twenty
41- Forty one
3- Three
12- Twelve
15- Fifteen

C;

1- a bag
2- an apple
3- an umbrella
4- a camera
5-
6- an orange
7-i phone
8-

D;

1- He

2- This

3- They

4- She

5- We

E;

1-
A; Are Arnaldo from Emily?
B;No, They aren’t from Spain.

2-
A;Is Emily from Canada?
B;Yes, She is from Canada.

3-
A;Is he thirteen years old?
B;No, He isn’t thirteen years old

4-
A;Is she fourteen years old?
B;Yes, She is fourteen years old.

sayfa 11;

F;

1- What’s your name?
2-How do you spell it?
3-Where are you from?
4-What’s your adress?
5-How old are you?

G;

1- verilmiş.
2-am not
3-am
4-Is
5-isn’t
6-is
7-are
8-are
9-is
10-are
11-aren’t
12-are

Workbook Sayfa 14;

A:

1-our

2-his

3-her

4-their

5-your-my

6-ıt’s

B:

arkadaşlar buradaki resimleri anlatacağım ona göre yazıyorum.

1. resim : noisy

poof yazan resim :angry

3. resim helpful

gözlüklü adam: crazy

balıklı adam: funny

en son yerdeki adam ve kadın: friendly

Sayfa 15;

C;

1-are you

2-are they

3-has got

4-have got

5-he is

D;

1- f

2- a

3- b

4- e

5- c

6- d

7- h

8- g

Sayfa 17;

A:

1-Biology

2-Literature

3-Geography

4-Chemistry

5-Maths

6-Physics

7-Art

8-P.E

B:

1- Open your books, please.

2- Speak English only, please.

3- Don’t late, please.

4- Work in pairs, please.

5- Throw your rubbish into the bin.

6- Do the activity, please.

7- Don’t eat anythink, please.

8- Class the door, please.

9- Turn of your mobile phone, please.

10-Listen to me, please.

C:

1-in

2-favourite

3-from

4-on

5-on

6-at

7-literature

8-teacher

9-helpful

10-in

D:

1-Literature

2-P.E

3-Music

4-History

5-Art

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/workbook-sayfa-10-workbook-cevaplari-igilizce.html

Mar 31

İngilizce Türkçe Kısa Fıkralar

İngilizce Türkçe Kısa Fıkralar

Arogones: Doctor, will I be able to play the piano after the operation? Doktor bey, ameliyattan sonra piyano çalabilecekmiyim?

Bosque: Yes, of course. Evet, Tabiki

Arogones: Great! I never could before! Harika! Daha önceden hiç çalamıyordum !!!  :)

İNGİLİZCE FIKRALAR VE ANLAMLARI

Teacher: Maria please show America on the map. Öğretmen:Maria haritada Amerikayı göster.

Maria: Here it is. Maria:İşte burada

Teacher: Good. Then kid, who discovered America? Öğretmen:Aferin.Şimdi çocuklar,Amerikayı kim buldu?

Class: Maria did ,teacher. Sınıf:Mariya buldu öğretmenim.

İNGİLİZCE FIKRALAR VE TÜRKÇE ANLAMLARI

A Scotsman who was driving home one night, ran into a car driven by an Englishman. Bir gece evine arabasıyla dönen İskoç bir İngilizin tarafından kullanılan arabaya çarptı.

The Scotsman got out of the car to apologize and offered the Englishman a drink from a bottle of whisky. The Englishman was glad to have a drink. İskoç özür dilemek için arabasından çıktı ve İngilize yanındanki bir şise viskiden bir içki içmesini teklif etki.

“Go on,” said the Scot, “have another drink.” “Devam ” dedi İskoç.”Bir tane daha iç”

The Englishman drank gratefully. “But don’t you want one, too?” he asked the Scotsman. İngiliz memnuniyetle içti.”Ama sende bir tane daha neden içmiyorsun” diye sordu İskoça.

“Perhaps,” replied the Scotsman, “after the police have gone.” “Belki”diye cevapladı İskoç,”Polis gittikten sonra.”

İNGİLİZCE FIKRA

Andy: Aren’t you wearing your wedding ring on the wrong finger? Andy:Evlilik yüzüğünü yanlış parmağına takmıyormusun?

B: Yes I am, because I married the wrong woman Berg:Evet takıyorum,çünkü yanlış kadınla evlendim.

İNGİLİZCE TÜRKÇE FIKRALAR –

“Am I the first man you have ever loved?” John asked. “Ben senin aşık olduğun ilk kişimiyim “diye sordu John.

“Of course,” Linda answered “Why do men always ask the same question?”. “Tabiki”diye cevapladı Linda “Niçin erkekler hep aynı soruyu soruyor?”!

İNGİLİZCE KOMİK FIKRALAR –

When I was young I didn’t like going to weddings. Gençken evlilik törenlerine gitmek istemezdim.

My grandmother would tell me, “You’re next” Büyükannem “Sıradaki sensin” derdi.

However, she stopped saying it after I started saying the same thing to her at funerals. Ama cenazelerde ona aynı şeyi söylemeye başladıktan sonra onu demeyi bıraktı.

İNGİLİZCE FIKRALAR VE TÜRKÇELERİ -

Ashly: I’m in a big trouble! Başım büyük belada

Jason: Why is that? Nedenmiş o?

Ashly: I saw a mouse in my house! Evimde bir fare gördüm

Jason: Oh, well, all you need to do is use a mouse trap. Öylemi tüm yapman gereken bir kapan kullanman.

Ashly: I don’t have one. Yokki kapan

Jason: Well then, buy one. O zaman bir tane al

Ashly: Can’t afford one. Param yok alacak. Jason: I can give you mine if you want. İstersen benimkini sana verebilirim.

Ashly: That sounds good. İyi fikir

Jason: All you need to do is just use some cheese in order to make the mouse come to the trap. Farenin kapana gelmesini sağlamak için tüm yapman gereken sadece biraz peynir kullanman. Ashly: I don’t have any cheese. Peynir yokki

Jason: Okay then, take a piece of bread and put a bit of oil in it and put it in the trap. Taman o zaman bir parça ekmek al ve üstüne biraz yağ dök ve bunu kapana yerleştir.

Ashly: I don’t have oil. Yağ yokki.

Jason: Well, then put only a small piece of bread. O zaman sadece bir parça ekmek kullan.

Ashly: I don’t have bread. Ekmekte yok

Jason: Then what is the mouse doing at your house?! O zaman farenin evinde ne işi var.

FIKRALAR  -

The First 3 Years of Marriage Evliliğin ilk üç yılı

In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens. Evliliğin ilk yılında adam konuşur ve kadın dinler.

In the second year, the woman speaks and the man listens. Evliliğin ikinci yılında kadın konuşur ve adam dinler.

In the third year, they both speak and the neighbors listen Evliliğin üçüncü yılında her ikiside konuşur ve komşuları dinler.

 

İNGİLİZCE FIKRALAR

Love is one long sweet dream, but marriage is the alarm clock. Aşk uzun tatlı bir rüyadır ama evlilik çalar saatdir.

Son bir tane daha …

Two factory workers are talking. İki fabrika işçisi konuşuyor.

The woman says, “I can make the boss give me the day off.” Kadın derki “Patronu bana izin vermeye zorlayabilirim.”

The man asks, “And how would you do that?” Adam sorar  ”Bunu nasıl yapacaksın?”

The woman says, “Just wait and see.” She then hangs upside-down from the ceiling. Kadın derki “İzle ve gör.” Sonra tavanda baş aşağı asılı sallanmaya başlar.

The boss comes in and screams, “What are you doing?” Patron içeri gelir ve çığlığı basar”Ne yapıyorsun?”

The woman answers, “I’m a light bulb.” Kadın yanıtlar “Ben bir ampülüm”

The boss then adds, “You’ve been working so much that you’ve gone crazy. I think you need to take the day off.” Patron sonra ekler”Öyle çok çalışıyorsunuzki delirdiniz artık.Sanırım bugün istirahate ihtiyacınız var.”

The man begins to follow her and the boss shouts, “Where are you going?” Adam kadını takip etmeye başlar ve patron bağırır”Sen nereye gidiyorsun?”

The man says, “I’m going home, too. I can’t work in the dark.” Adam derki”Bende eve gidiyorum.Karanlıkta çalışamamki

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/ingilizce-turkce-kisa-fikralar.html

Mar 31

Çatıdaki Rüzğar Kitap Özeti

newmurla_1358717735197

Çatıdaki Rüzğar Kitap Özeti

KİTABIN KONUSU:

Çocukların Aile Yaşantılarının, Geleceklerini Nasıl Etkileyeceklerini Anlatmaktadır.

KİTABIN ÖZETİ :

Chris, Carrie ve Cathy adlı üç gencin, annelerinin üzerlerinde kurduğu baskı ve öldürme girişimi karşısında evden kaçmasıyla başlayan yolculukları, çocukların üç yıl beş ay tavan arasında kapalı kalmaları, annelerine karşı kin beslemelerine neden olmuştur. Anneleri mirasa konmak için çocuklarını öldürmek üzere arsenik katılmış çörekleri çocuklara yedirir.

Annelerinden kaçtıktan sonra doktor Paul Sheffield’ in üç çocuğu yanına alır. Onların hastalıklarının tedavisini yapar ve bir baba şefkatiyle yanına alıp onları özel okullara gönderir. Yıllar geçtikçe doktor ile en büyük kız olan Cathy arasında yakınlaşma olur. Ayrı kaldıklarında büyük çöküntü içine girerler. Cathy’ in balerin olma arzusu onu Julian ile tanıştırır. Onunla aşk yaşarken asıl amacının annesinden öcünü almak olduğunu hatırlar. Annesinin genç eşi olan Bart’ı ayarlayıp kinini ve çektiği acıları aynen onada yaşatmaya çalışır.

Bir gün itirazda bulunarak “ben Catherine Leigh Foxworth’un bayan Winslow’ un ilk kocası Christopher Foxworth’ den olan büyük kızıyım. Herhalde babamın, annemin üvey amcası olduğunu ve evlendikleri için Malcolm Foxworth’un öz kızını mirastan yoksun bıraktığını anımsıyorsunuzdur. Ağabeyim Christopher şimdi doktor oldu. Bir zamanlar Cory ve Carrie adında ikiz kardeşlerimde vardı. Ama ikisi de öldüler …”der On beş yıl önceki noel partisinde Chris’le ben balkondaki dolaba gizlenmiş sizleri izlerken ikizler kuzey kanadındaki odamızda uyuyorlardı. Oyun yerimiz tavan arasıydı ve asla aşağıya inmezdik.

Para annemizin yaşamına girdikten sonra biz istenmeyen sevilmeyen çatı fareleri olmuştuk. Cathy, Barta dönüp evet sevgilim ben karının kızıyım ve çalıştığım avukatlık firması, karının ilk evliliğinden dört çocuğu olduğunu öğrendiği takdirde her şeyi yitireceğinizi bilmektedir. Anne diye başlar.Donuk bir sesle Cary’nin cesedini ne yaptın der? Çevredeki tüm mezarlıkları dolaşıp kayıtları incelerler.1960 yılında Ekim ayının son haftasında sekiz yaşında bir çocuğun ölüp gömüldüğünü gösteren bir kayıt yoktur. Yutkunup yüzüklerini ışıldatarak ellerini ovuşturur “Ne yapacağımı bilemedim” diye fısıldar. “Daha hastaneye varmadan ölür. Birden bire soluk almaz olur. Kendimden nefret ettim. Onu öldürmek değil biraz hasta etmek istemiştim. Cinayetle suçlanabilirdim. Ben de bir hendeğe atıp üzerini yapraklar ve taşlarla örttüm” diye konuşur.

Foxworth malikanesinde çıkan yangında Bart ve büyükanneleri ölmüştür. Jory ve Bart isminde çocukları ile yaşamlarını sürdürmek için Californiya’da dört odalı iki banyolu evlerine gidip, eski evlerindeki yaşantılarından uzaklaşırlar. Cathy de annesinin kendilerine yaptıklarını çocuklarına yapmayacağını söyler.

Bu kitapta azimli ve hırslı olan Chris’in doktor, Cathy’nin ise balerin olması iyi bir olaydır. Yalnız bir kardeşten öte bir sevgili olarak görürler. Cathy’ ise kendini rüzgarın savurduğu istikamete bırakır ve birçok erkekle tanışıp, evlenir ama iyi bir yaşantısı olmaz. En son tekrar Chris’e dönmesi ise aile bağlarının önemini anlaşılır

3.KİTABIN ANA FİKRİ:

Sonuç olarak küçüklüğünde insanların aile ortamları ve yaşantıları, anne ve babalarının çocukları üzerinde uyguladıkları yöntemler çocukların geleceğini etkilemektedir. Kötü uygulamalar çocukların zihninde bir hırs yaratıp aile yaşantısından uzaklaşarak ve ailesinden öcünü almaya kadar ve hatta kendi yaşantısında iyi bir geleceği garanti edemeyerek, özellikle kız çocuğu ise hayattaki kötü ve zor şartlarla uğraşıp, hayatı öğrenmek ve kişisel olarak düşük ve aciz hale düşmektedirler.

4.KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Chris:Hırslı, azimli ve yardımsever bir doktordur.

Cathy:Balerin olmak isteyen Chris’e aşık güzel bir kızdır.

Winslow:Chris’in annesi gözünü para hırsı bürümüş kötü kalpli bir kadındır.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/catidaki-ruzgar-kitap-ozeti.html

Eski yazılar «

» Yeni yazılar

Image Hosted by ImageShack.us CENGİZ DAMAR'IN YENİ KİTABI ÇIKTI KİTAPÇILARDA