«

»

Nis 13

Bu Yazı bas

Türk Atasözleri ve İngilizcesi

Bir   musibet bin nasihatten iyidir. A good   example has twice the value of good advice.
Son gülen   iyi güler He that   laughs last laughs best
Sütten   ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer Once burnt   twice shy
Parayı   veren düdüğü çalar. He who   pays the piper calls the tune.
Tatlı söz   yılanı deliğinden çıkarır Good words   are worth much, and cost little
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez Throw out   a sprat to catch a mackerel
Her   felakette bir hayır vardır Every   cloud has a silver lining.
Karga   yavrusunu şahin görür All his   geese are swans
Kendi   düşen ağlamaz As you   make your bed, you lie on it
Son gülen   iyi güler Once burnt   twice shy
Kızını   dövmeyen dizini döver Spare the   rod and spoil the child
Komşunun   tavuğu komşuya kaz görünür The apples   on the other side of the wall are the sweetest
İyi dost   kara günde belli olur. he who   laughs last laughs best.
Dereyi   görmeden paçaları sıvama It’s not   over until the fat lady sings
Elma   girmeyen eve doktor girer An apple a   day keeps the doctor away
Adamın adı   çıkacağına canı çıksın Give a dog   bad name and hang him
Sabreden   derviş muradına ermiş Everything   comes to him who waits
Sonu iyi   biten herşey iyidir All well   that ends well
Ağlamayana   meme yok A quiet   baby gets no suck
Her   felakette bir hayır vardır Every   cloud has a silver lining
Geç olsun   güç olmasın Better   late than never
Ak akçe   kara gün içindir Save up   something for a rainy day
Haydan   gelen huya gider Easy come,   easy go
Papaz bir   kere pilav yer Christmas   come but once a year
Parayı   veren düdüğü çalar Who pays   the piper calls the tune
Havlayan   köpek ısırmaz Barking   dog never bites
Kötü haber   tez yayılır Bad news   travels fast
Ne ekersen   onu biçersin As you   sow, so you shall reap
Aksilikler   hep üst üste gelir It never   rains, but pours
Temizlik   imandan gelir Cleanliness   is next to godliness
Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin Do as the   Romans do when in Rome
Ağlarsa   anam ağlar, gerisi yalan ağlar Your   mother alone will be wail on you
Yuvarlanan   taş yosun tutmaz A rolling   stone gathers no moss
Zararın   neresinden dönülürse kardır Better   lose the saddle than the horse
Ağaç   yaşken eğilir You can’t   teach an old dog new tricks
Her   sakallıyı deden sanma All that   glitters isn’t gold
Yuvayı   dişi kuş yapar Man make   houses, women make homes
Yarası   olan gocunur If the cap   fits, wear it
Dost kara   günde belli olur A friend   in need is a friend indeed
Tebdili   mekanda hayır vardır A change   is as good as a rest
Yalancının   mumu yatsıya kadar yanar Cheats   never prosper
Korkunun   ecele faydası yoktur Covards   die many times before their deaths
Körle   yatan şaşı kalkar The rotten   apple injures its neighbours
Horozu çok   olan köyde sabah erken olur Too many   cooks spoil the broth
Sona kalan   dona kalır The early   bird gets the worm
Korkak   bezirgan ne kar eder ne ziyan Nothing   venture, nothing have
İki cambaz   aynı ipte oynamaz Two   cunning men will not try to make a dupe of each other
Tereciye   tere satılmaz Don’t   teach your grandmother to suck eggs
Söz   gümüşse sükut altındır Speech is   silver, but silence is gold
İti an   çomağı hazırla Talk of   the devil and you’ll see his hoofs
Pireyi   deve yapmak To make a   mountain out of a molehill
İyi   arkadaş senin için herşeyi yapar A good   friend would give you the shirt off his back
Acele işe   şeytan karışır. More haste   more waste
Acı   patlıcanı kırağı çalmaz The   worthless ned no protection
Aç esner,   aşık gerinir. (Davranışlar niyeti gösterir.) Manners   betray feelings.
Bağış eden   endaze tutmaz. The   generous do not scrutinize.
Bahtın   borusu öterse kim olsa oynar. He dances   well to whom the fortune pipes.
Bakan göze   yasak olmaz. A cat may   look at a king.
Can   boğazdan gelir. Good food   is the back bone of life.
Can   çıkmayınca huy çıkmaz. Habit   lasts for a life-time.
Cahil ile   bal yeme, yaşdaş ile taş taşı. You do   well to accompany somebody about your age.
Dağda   sallanmaz ama zelzele onu sallar Mountains   may be removed   with eathquakes.
Dağ dağ   üstüne olur, ev   ev üstüne olmaz. Two   households (families) cannot get on in one house.
Dağ dağa   kavuşmaz insan insana kavuşur. Friends   may always meet but mountains never.
Damda   pekmezin olsun, sinek Bağdat’tan gelir.. The choice   and the loveable lack no suitors.
Para   insanı konuşturur. Money   Talks:
Para   Parayı çeker Money   breads money:
Bir   çiçekle yaz bitmez One   swallow does not make a summer:
Son gülen   iyi güler He who   laughs last,laughs best:
Çok gezen   çok bilir. He that   travels knows much:
Akıl   akıldan üstündür. Two heads   are better than one:
Allah   yardımcın olsun So help me   god:
Bir elin   nesi var iki elin sesi var. Many hands   make light works:
ağaç yaş   iken eğilir You can   not teach an old dog new tricks:
Suyu yokuş   yukarı akıtamazsınız You can   not make water flow up hill:
Size   güvenebilirmiyim May i   count on you:
Aşağı   tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık Between   the devil and deep sea:
Altta   kalanın canı çıksın The devil   take the hindmast:
Olmaya   devlet cihanda bir nefes sihhat gibi Health is   better tahn wealth:
Bir   saatlik acı bir günlük zevke bedeldir. An hour of   pain is as long as a day of pleasure:
Zararın   neresinden dönersen kardır. It is   never too late to mend:
Yokluk   kapıdan girince aşk pencereden uçar When   poverty comes in at the door, love flies out at the windows:
Çıkmadık   candan ümit kesilmez. Where   there is life there is hope:
alışmış   kudurmuştan beterdir. Once   thief, always a thief:
Gözden   uzak gönülden uzak olur. Out of   sight out of mind:
Tedbir   tedaviden daha iyidir. Prevention   is better than cure:
Çivi   çiviyi söker Set a   thief to catch a thief:
işleyen   demir ışıldar A rolling   stone gathers no moss:
Ateş   olmayan yerden duman çıkmaz There is   no smoke without fire:
Çok   yaşayan çok bilir They that   live longest see most:
Vakit   nakittir. Time is   money:
el elden   üstündür. Two heads   are better than one:
Yerin   kulağı vardır. Walls have   ears:
anlayana   sivrisinek saz anlamayana davul zurna az A word to   the wise is enough :
Adamın adı   çıkacağına canı çıksın Give a dog   bad name and hang him
Ağlarsa   anam ağlar, gerisi yalan ağlar Your   mother alone will be wail on you
Ağlamayana   meme yok A quiet   baby gets no suck
Geç olsun   güç olmasın Better   late than never
Haydan   gelen huya gider Easy come,   easy go
Havlayan   köpek ısırmaz Barking   dog never bites
Aksilikler   hep üst üste gelir It never   rains, but pours
Ağaç   yaşken eğilir You can’t   teach an old dog new tricks
Ak akçe kara   gün içindir Save up   something for a rainy day
Her   felakette bir hayır vardır Every   cloud has a silver lining
Her   sakallıyı deden sanma All that   glitters isn’t gold
Yuvayı   dişi kuş yapar Man make   houses, women make homes
Zararın   neresinden dönülürse kardır Better   lose the saddle than the horse
Yuvarlanan   taş yosun tutmaz A rolling   stone gathers no moss
Yarası   olan gocunur If the cap   fits, wear it
Yalancının   mumu yatsıya kadar yanar Cheats   never prosper
Horozu çok   olan köyde sabah erken olur Too many   cooks spoil the broth
İki cambaz   aynı ipte oynamaz Two   cunning men will not try to make a dupe of each other
İti an   çomağı hazırla Talk of   the devil and you’ll see his hoofs
Dost kara   günde belli olur A friend   in need is a friend indeed
Tebdili   mekanda hayır vardır A change   is as good as a rest
Tereciye   tere satılmaz Don’t   teach your grandmother to suck eggs
Temizlik   imandan gelir Cleanliness   is next to godliness
Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin Do as the   Romans do when in Rome
Söz gümüşse   sükut altındır Speech is   silver, but silence is gold
Sona kalan   dona kalır The early   bird gets the worm
Son gülen   iyi güler He that   laughs last laughs best
Sütten   ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer Once burnt   twice shy
Tatlı söz   yılanı deliğinden çıkarır Good words   are worth much, and cost little
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez Throw out   a sprat to catch a mackerel
Karga   yavrusunu şahin görür All his   geese are swans
Kendi   düşen ağlamaz As you   make your bed, you lie on it
Kızını   dövmeyen dizini döver Spare the   rod and spoil the child
Komşunun   tavuğu komşuya kaz görünür The apples   on the other side of the wall are the sweetest
Korkak   bezirgan ne kar eder ne ziyan Nothing   venture, nothing have
Korkunun   ecele faydası yoktur Covards   die many times before their deaths
Körle   yatan şaşı kalkar The rotten   apple injures its neighbours
Kötü haber   tez yayılır Bad news   travels fast
Ne ekersen   onu biçersin As you   sow, so you shall reap
Papaz bir   kere pilav yer Christmas   come but once a year
Parayı   veren düdüğü çalar Who pays   the piper calls the tune
Sabreden   derviş muradına ermiş Everything   comes to him who waits
Dereyi   görmeden paçaları sıvama It’s not   over until the fat lady sings
Sonu iyi   biten herşey iyidir All well   that ends well
Güneş girmeyen eve doktor girer An apple a   day keeps the doctor away
tavuk mu   yumurtadan,yumurta mı tavuktan cıkar miSaLi.. a chicken   and egg situation
Elin iste   gözün oynaşta Your hand   is on the job your eye is on playing
Bir   musibet bin nasihatten iyidir. A good   example has twice the value of good advice.
İyi dost   kara günde belli olur. he who   laughs last laughs best.
Dereyi   görmeden paçaları sıvama It’s not   over until the fat lady sings
Elma   girmeyen eve doktor girer An apple a   day keeps the doctor away
Adamın adı   çıkacağına canı çıksın Give a dog   bad name and hang him
Sabreden   derviş muradına ermiş Everything   comes to him who waits
Sonu iyi   biten herşey iyidir All well   that ends well
Ağlamayana   meme yok A quiet   baby gets no suck
Her felakette   bir hayır vardır Every   cloud has a silver lining
Geç olsun   güç olmasın Better   late than never
Ak akçe   kara gün içindir Save up   something for a rainy day
Haydan   gelen huya gider Easy come,   easy go
Havlayan   köpek ısırmaz Barking   dog never bites
Kötü haber   tez yayılır Bad news   travels fast
Aksilikler   hep üst üste gelir It never   rains, but pours
Temizlik   imandan gelir Cleanliness   is next to godliness
Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin Do as the   Romans do when in Rome
Ağlarsa   anam ağlar, gerisi yalan ağlar Your   mother alone will be wail on you
Yuvarlanan   taş yosun tutmaz A rolling   stone gathers no moss
Zararın   neresinden dönülürse kardır Better   lose the saddle than the horse
Ağaç   yaşken eğilir You can’t   teach an old dog new tricks
Her   sakallıyı deden sanma All that   glitters isn’t gold
Yuvayı   dişi kuş yapar Man make   houses, women make homes
Yarası   olan gocunur If the cap   fits, wear it
Dost kara   günde belli olur A friend   in need is a friend indeed
Tebdili   mekanda hayır vardır A change   is as good as a rest
Yalancının   mumu yatsıya kadar yanar Cheats   never prosper
Korkunun   ecele faydası yoktur Covards   die many times before their deaths
Körle   yatan şaşı kalkar The rotten   apple injures its neighbours
Horozu çok   olan köyde sabah erken olur Too many   cooks spoil the broth
Sona kalan   dona kalır The early   bird gets the worm
Korkak   bezirgan ne kar eder ne ziyan Nothing   venture, nothing have
İki cambaz   aynı ipte oynamaz Two   cunning men will not try to make a dupe of each other
Tereciye   tere satılmaz Don’t   teach your grandmother to suck eggs
Söz   gümüşse sükut altındır Speech is   silver, but silence is gold
İti an   çomağı hazırla Talk of   the devil and you’ll see his hoofs
Pireyi   deve yapmak To make a   mountain out of a molehill
İyi arkadaş   senin için herşeyi yapar A good   friend would give you the shirt off his back

Gelen Aramalar

son gülen iyi gülerkitabının ingilizce özetitavuk gelcek yerden yumurta esirgenmez ingilizcesiturk atasozleri ingilizce

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://ingilizcebook.com/turk-atasozleri-ve-ingilizcesi.html

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Image Hosted by ImageShack.us CENGİZ DAMAR'IN YENİ KİTABI ÇIKTI KİTAPÇILARDA